Burgemeester sluit bedrijfspand in Hardinxveld-Giessendam na het aantreffen van stoffen en voorwerpen

94

Een bedrijfspand aan de Houtschelf in Hardinxveld-Giessendam wordt voor drie maanden gesloten op last van burgemeester Dirk Heijkoop. Op maandag 16 mei 2022 werden, tijdens een integrale controle, in het pand stoffen en voorwerpen aangetroffen als bedoelt in artikel 11a van de Opiumwet.

Het gaat om voorwerpen waarvan bekend is dat deze gebruikt worden bij de verwerking en het telen van hennepplanten. Politieambtenaren van de politie Eenheid Rotterdam en toezichthouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam hielden medio mei een integrale controle in het pand. Tijdens deze controle werden de voorwerpen aangetroffen. Een deel van de voorwerpen zijn met toestemming van de officier van justitie in beslag genomen door de politie.

De handel in- en productie van verdovende middelen vormen een groot gevaar voor de maatschappij en tasten de veiligheid van burgers en de volksgezondheid aan. Hennepteelt gaat vaak samen met andere vormen van criminaliteit. De aanwezigheid ervan heeft een aantrekkende werking op het ontstaan van soortgelijke illegale handel in de omgeving, versterkt het onveiligheidsgevoel en brengt grote maatschappelijke onrust met zich mee. Drugshandel en –productie wordt veelal aangestuurd door criminele organisaties en gaat dikwijls gepaard met andere criminele activiteiten, zoals geweld in de vorm van ripdeals en liquidaties. “Als gemeente willen we streng optreden tegen deze ongewenste activiteiten. Dit tolereren wij absoluut niet in onze gemeente,” aldus burgemeester Dirk Heijkoop. De burgemeester heeft op basis van het beleid (voortvloeiende uit de Wet Damocles) de mogelijkheid om in situaties als deze eenvoudiger en krachtiger op te treden. Eén van deze middelen is het sluiten van een bedrijfspand voor een bepaalde tijd.