Stichtingsbestuur ondernemersfonds en gemeente Hardinxveld-Giessendam tekenen convenant

48
Vrijdag 10 december jl. heeft het stichtingsbestuur het convenant met de gemeente ondertekend. Wethouder Jan Nederveen - Foto Studio PiB

Hardinxveld-Giessendam – Op verzoek van een brede vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven is er in 2021 gewerkt aan de oprichting van een ondernemersfonds. Vrijdag 10 december jl. heeft het stichtingsbestuur het convenant met de gemeente ondertekend. Wethouder Jan Nederveen: “We hebben de afgelopen tijd prettig samengewerkt om te komen tot een ondernemersfonds dat past bij Hardinxveld-Giessendam: een gemeentebreed fonds dat de organisatiegraad van het bedrijfsleven verder verhoogt en dat bijdraagt aan een betere verbinding tussen ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ik ben er trots op dat we dit gezamenlijk hebben kunnen bereiken. Het tekenen van het convenant is een mooie mijlpaal en stelt het bestuur en de deelnemers van het ondernemersfonds in staat om na 1 januari 2022 een vliegende start te maken.” 

 Stichtingsbestuur Ondernemersfonds 

Het stichtingsbestuur bestaat op dit moment uit twee vertegenwoordigers van de beide ondernemersverenigingen binnen Hardinxveld-Giessendam en een vertegenwoordiger namens de maritieme sector. Het is de wens om het stichtingsbestuur volgend jaar verder uit te breiden met vertegenwoordigers vanuit de maatschappelijke kant. 

Gemeentebreed 

Bij een ondernemersfonds is het gebruikelijk om de gemeente in gebieden/sectoren op te delen. De ondernemers en maatschappelijke partijen in Hardinxveld Giessendam zien echter meer kansen in samenwerking óver deze grenzen van gebieden/sectoren. Daarom is er gekozen voor een gemeentebreed ondernemersfonds, waarbij ondernemers (zowel de ondernemers op de bedrijventerreinen als de winkeliers in het centrum), scholen, (sport)verenigingen en andere maatschappelijke organisaties samen nieuwe initiatieven ontplooien en collectieve voorzieningen realiseren.