Crisisnoodopvang 170 asielzoekers aan de Marconiweg in Dordrecht

121
Foto Gemeente Dordrecht

Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid verzorgt de gemeente Dordrecht van medio juli tot 1 oktober 2022 crisisnoodopvang voor ongeveer 170 asielzoekers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de voormalige nachtopvang van het Leger des Heils aan de Marconiweg 8, gelegen op bedrijventerrein Louterbloemen (Westelijke Dordtse Oever). Crisisnoodopvang houdt in dat bed, bad, brood en veiligheid wordt geboden.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft net als andere veiligheidsregio’s van het rijk het verzoek gekregen om op korte termijn tot uiterlijk 1 oktober crisisnoodopvang te realiseren voor 225 asielzoekers als overloop voor het opvangcentrum van het COA in Ter Apel. Het kantoorpand aan de Marconiweg was tot afgelopen voorjaar in gebruik als nachtopvang van het Leger des Heils.

Nood verlichten
Burgemeester Wouter Kolff: ‘Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft via het Veiligheidsberaad een dringende oproep gedaan om tijdelijk hulp te bieden. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan momenteel de toestroom van asielzoekers niet aan waardoor er vaak geen slaapplaatsen meer beschikbaar zijn. In het hele land wordt gewerkt aan hulp. Door vanuit de gemeente Dordrecht deze crisisnoodopvang aan te bieden, dragen we bij om de ergste nood in Ter Apel te verlichten. Vanzelfsprekend zullen we goed monitoren hoe de opvang verloopt. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor vervoer, het leveren van zorg en is medeverantwoordelijk voor de personele bezetting.’

Tijdelijke crisisnoodopvang
De gemeente heeft omliggende bedrijven op de hoogte gebracht over de komst van de asielzoekers. Omdat het pand al eerder is gebruikt voor opvang, dient er in beperkte mate geïnvesteerd te worden om het gebouw gebruiksklaar en bijvoorbeeld brandveilig te maken. De eerste tijdelijke bewoners worden medio juli verwacht. De komende periode wordt het pand geschikt gemaakt voor de tijdelijke crisisnoodopvang. Daarnaast kijkt de gemeente naar de mogelijkheden van dagbesteding. Kinderen hebben andere voorzieningen nodig dan wat oudere mensen. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de groep asielzoekers is samengesteld.

De burgemeester is het Leger des Heils dankbaar voor het beschikbaar stellen van dit pand dat nu iets later in de verkoop gaat dan gepland. Ook is hij blij met de samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam, de beheerder/exploitant van het gebied.