Papendrecht presenteert actieplan tegen armoede

27
De gemeente Papendrecht lanceert een plan tegen armoede en schuldenproblematiek. Wethouder Kees de Ruijter: 'Leven in armoede is ingrijpend en heeft grote gevolgen voor kinderen en volwassenen. Door armoede en schulden kan er een neerwaartse spiraal ontstaan. Die willen we met dit actieplan doorbreken.' - Foto Gemeente Papendrecht

PAPENDRECHT – De gemeente Papendrecht lanceert een plan tegen armoede en schuldenproblematiek. Wethouder Kees de Ruijter: ‘Leven in armoede is ingrijpend en heeft grote gevolgen voor kinderen en volwassenen. Door armoede en schulden kan er een neerwaartse spiraal ontstaan. Die willen we met dit actieplan doorbreken.’

Gratis opleidingsjaar
Een van de opvallende acties uit het actieplan is een gratis mbo-opleidingsjaar voor inwoners in een uitkeringssituatie. Ook wil de gemeente kijken of er een fonds voor volwassenen uit minimahuishoudens kan komen zodat ze gratis kunnen sporten. Daarnaast zetten de betrokken partijen zich in om Quiet Drechtsteden, een ondernemersnetwerk voor gezinnen in armoede, naar Papendrecht te krijgen.

1.700 inwoners in armoede
In Papendrecht leven ongeveer 1.300 volwassenen en 400 kinderen in armoede, zo blijkt uit onderzoek door de gemeente. Door de coronamaatregelen komen er ook groepen zoals ZZP’ers en flexwerkers in financiële problemen. In het actieplan staat daarom het vroeg signaleren van problemen centraal. Vraagt je medewerker telkens om vervroegde uitbetaling van loon? Lukt het je klant niet om te betalen? Of heb je vermoedens dat je buurvrouw het financieel niet redt? Ga het gesprek aan en wijs door naar hulp met financiën, bijvoorbeeld bij Sterk Papendrecht.

Jong en oud financieel gezond
Er is tot 2025 per jaar 100.000 euro beschikbaar voor bestaande en nieuwe acties. Het grote doel van het actieplan is dat alle inwoners financieel gezond blijven, vertelt Kees de Ruijter (coördinerend wethouder armoede). Hij legt uit: ‘Zeker in de coronacrisis zien we dat gezinnen nauwelijks een financiële buffer hebben om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daardoor raken deze kwetsbare gezinnen nog sneller in een isolement. Waar het mij om te doen is, is dat iedereen mee kan blijven doen in de samenleving. Dus dat kinderen gewoon naar muziekles kunnen, en dat volwassenen zich zonder schaamte welkom voelen op een feestje. Het helpt als we er met elkaar oog voor hebben, en omkijken naar elkaar.’

Netwerkbijeenkomst
Donderdag 17 februari is er weer een netwerkbijeenkomst, waar professionals en vrijwilligers die dagelijks bezig zijn met armoedebestrijding samenkomen, waaronder de Voedselbank, Stichting Leergeld, Schuldhulpmaatje, Sociale Dienst, Suppord en Sterk Papendrecht.