Perspectiefnota Papendrecht 2022-2027 vastgesteld

44

PAPENDRECHT – Donderdag 7 juli stond de Perspectiefnota op de agenda van de gemeenteraad. In dit document staat hoe de gemeente er dit jaar financieel voorstaat. Ook zit er een doorkijk in naar de gemeentefinanciën de komende jaren. Op basis van de perspectiefnota wordt de gemeentebegroting voor het nieuwe jaar gemaakt.

Wat laat het financieel perspectief zien? Er zijn mooie positieve ontwikkelingen, maar daarnaast ook grote onzekerheid. Positief zijn de goede economische groei in Nederland, de lage werkeloosheid en de hoge bijdrage vanuit de Rijksoverheid. Aan de andere kant zijn er gebeurtenissen die onzekerheden met zich meebrengen. Zo zijn er forse prijsstijgingen vanwege de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Er komt een grote investering aan in de schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs en basisonderwijs. De kosten Jeugdzorg stijgen nog steeds. Ook duurzaamheid en energietransitie vragen om investeringen. Tot slot is er tegen het licht van een zeer krappe arbeidsmarkt de uitdaging om een goede dienstverlenende organisatie te blijven.

“Al blijft ver vooruitkijken lastig, de kernboodschap is en blijft dat we verantwoordelijkheid blijven nemen om de voorzieningen van de Papendrechtse samenleving te behouden en daarbij keuzes maken die daartoe bijdragen. Dit alles vanuit het perspectief van een meerjarig financieel gezonde gemeente. Pas dan werken we aan een goede stabiele toekomst voor iedereen binnen Papendrecht”, vertelt Sophia de Keizer, wethouder Financiën, namens het college van B&W.

Nu de perspectiefnota 2022-2027 is vastgesteld, wordt deze uitgewerkt in de meerjarenbegroting 2023-2027. Die komt op donderdag 10 november op de agenda van de gemeenteraad.