Eerste weekendafsluiting bekend voor het groot onderhoud in de Kiltunnel!

87
Foto PR

‘s-Gravendeel / Dordrecht – Voor de onderhoudswerkzaamheden in de Kiltunnel zijn drie weekendafsluitingen gepland waarbij niemand (met uitzondering van hulpdiensten en fietsers) door de Kiltunnel kan rijden.


Het groot onderhoud in de Kiltunnel start met een weekendafsluiting in het weekend van 4 maart 2022. De noordbuis wordt dan ingericht om het verkeer in beide richtingen veilig door één tunnelbuis te leiden. Hierna starten de werkzaamheden aan de zuidbuis.

Gedurende de werkzaamheden aan de zuidbuis rijdt het verkeer, in beide richtingen, door de noordbuis. Dit betekent dat per rijrichting slechts één rijstrook beschikbaar is, inhalen onmogelijk is en een maximale breedte geldt voor voertuigen die zonder melding door de tunnel kunnen rijden. Ook is een aangepaste snelheid van toepassing.

Na afronding van de werkzaamheden in de zuidbuis, wordt in een tweede afsluitingsweekend de zuidbuis ingericht voor verkeer en starten de werkzaamheden aan de noordbuis. Ook in deze tunnelbuis is slechts één rijstrook per rijrichting beschikbaar, is inhalen onmogelijk, geldt een maximale breedte voor voertuigen en is de snelheid aangepast.

Na de werkzaamheden aan de noordbuis vindt de laatste weekendafsluiting plaats. In dit weekend wordt alles getest, opgeruimd en gereed gemaakt voor een normale verkeerssituatie.

Houd voor actuele informatie en data omtrent het 2e en 3e weekend waarin de tunnel afgesloten is onze website en de app in de gaten!