Huisbezoeken bij 70 plussers in Hardinxveld-Giessendam

36

 Sinds 1 juni is in de gemeente Hardinxveld-Giessendam het Consultatiebureau voor Ouderen van start gegaan. Het project is een samenwerking tussen de gemeente Hardinxveld-Giessendam, huisarts Canoy van huisartsenpraktijk Smits & Canoy en Servanda. Praktijkondersteuners en de wijkverpleegkundige van het Sociaal Team gaan op huisbezoek bij 70-plussers. In plaats van wachten tot de senioren zich met klachten bij de huisarts melden, bezoeken zij de 70-plussers preventief. 

Het aandeel ouderen neemt in de gemeente toe. De verwachting is daarmee ook dat ouderen in toenemende mate een beroep zullen doen op ondersteuning en zorg. Vanuit haar lokale visie sociaal domein vindt de gemeente Hardinxveld-Giessendam het van belang in te zetten op preventie ten aanzien van de ouderen in de gemeente. Verantwoordelijke wethouder Trudy Baggerman: “Inwoners van onze gemeente moeten gelukkig oud kunnen worden en dingen kunnen blijven doen waar zij blij van worden. Zelfstandig als het kan en met hulp als dat nodig is, daar staat de gemeente Hardinxveld-Giessendam voor.” 

Om er voor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk gelukkig en zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, is het van belang om de verschillende behoeften van ouderen goed in beeld te hebben. De afgelopen jaren heeft de gemeente in samenwerking met andere partijen al diverse activiteiten ondersteund voor ouderen. Zo werd in 2015 gestart met de jaarlijks terugkerende Seniorenbeurs in het kader van de ‘Dag van de Ouderen’ en werden er met behulp van het Rode Kruis en Servanda in 2016 rondvaarttochten in de Biesbosch georganiseerd voor 70-plussers. Deze initiatieven stonden in het teken van enerzijds ontmoeting en anderzijds kennis delen over zowel de positieve als kwetsbare kanten van het ouder worden. Deze ingrediënten wilde de gemeente graag voortzetten en dit resulteerde uiteindelijk in het Consultatiebureau voor Ouderen, waar de huisbezoeken bij 70-plussers een onderdeel van is. 

Het doel van de huisbezoeken is om in een vroeg stadium in beeld te krijgen hoe het met de ouderen gaat om te voorkomen dat kleine hulpvragen in de toekomst (grote) zorgvragen worden. 

Aandacht gaat uit naar het welzijn, de gezondheid, het sociaal functioneren en woonomstandigheden vanuit de principes van positieve gezondheid. Binnen dit gedachtegoed ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Tijdens het huisbezoek kijkt de professional samen met de oudere naar het veranderproces van ouder worden. 

“Een gesprek over het veranderproces van ouder worden geeft mensen inzicht in hoe zij hier op een veerkrachtige manier mee om kunnen gaan. Vooruitkijken en inspelen op de veranderende behoefte in het leven van ouder worden kan dus helpen om langer zelfstandig te wonen en leuke dingen te blijven ondernemen, ” aldus Trudy Baggerman. 

Met de huisbezoeken van het Consultatiebureau voor Ouderen hopen de gemeente en de huisarts ook die mensen te bereiken die mogelijk drempels ervaren om hulp te zoeken of de weg naar ondersteuning niet goed weten te vinden. Door de mensen actief te bezoeken, kan het aanwezige hulp- en activiteitenaanbod in Hardinxveld-Giessendam nog eens onder de aandacht gebracht worden. “Onze gemeente is rijk aan mooie initiatieven door verenigingen, kerken en bevlogen mensen met hart voor de oudere doelgroep. Laten we dan ook vooral van hun aanbod gebruik maken.” 

De pilot start kleinschalig vanuit één huisartsenpraktijk en richt zich in de eerste plaats op senioren die niet of nauwelijks in de praktijk langskomen. Bij succes wordt het project in de toekomst mogelijk dorpsbreed uitgezet.