Groot onderhoud N3 bijna gereed, Weekendafsluiting 1-4 oktober voor afbouwen

68
Foto RWS

Vanaf vrijdag 1 oktober 22.00 uur tot maandag 4 oktober 05.00 uur is de N3 in beide richtingen afgesloten tussen de Merwedestraat in Dordrecht en de A16, inclusief alle toe- en afritten. Aannemer Boskalis start vanaf 21.00 uur met het afsluiten van de toe- en afritten. De N3 zelf is als laatste aan de beurt om 22.00 uur. De fiets- en voetpaden langs de N3 blijven open. Vanaf donderdag 30 september 21.00 uur zijn de af- en oprit Laan der Verenigde Naties (richting A16) al afgesloten. Tijdens deze laatste weekendafsluiting worden de laatste werkzaamheden voor het groot onderhoud uitgevoerd waaronder groenonderhoud en wordt een groot deel van de verkeersmaatregelen op de N3 verwijderd.

Weggebruikers wordt geadviseerd de N3 gedurende dit weekend te vermijden en rekening te houden met extra reistijd. Vanaf maandag 4 oktober 05.00 uur is de N3 in beide richtingen weer open voor het verkeer.

Vanwege de grote hoeveelheid werk zijn er na het weekend nog 3 nachtelijke afsluitingen nodig van een deel van de N3. Dan wordt onder andere de wegversmalling tussen de A15 en Merwedestraat verwijderd. Vanaf donderdagochtend 7 oktober zijn alle rijstroken op de N3 weer volledig beschikbaar.

Groot onderhoud N3
Tussen augustus 2020 en oktober 2021 is er gewerkt aan de N3 bij Dordrecht en Papendrecht. In verschillende fases is het groot onderhoud aan de N3 uitgevoerd.
Er ligt een nieuwe fundering en stil asfalt op de N3. We vervangen ook andere onderdelen van de weg zoals de verlichting en voegovergangen van bruggen en viaducten. Waar nodig is er onderhoud uitgevoerd aan viaducten, bruggen en geluidschermen.

Omleidingen tijdens weekendafsluiting

De volgende op- en afritten zijn afgesloten: Sterrenburg, Overkampweg/Laan der VN, Provincialeweg en de Merwedestraat richting de A16. Bij de Merwedestraat blijven de op- en afrit van en naar Papendrecht open.

  • Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A15 en A16 en omgekeerd.
  • Lokaal verkeer tussen Dordrecht en Papendrecht kan ook via de op- en afrit bij de Merwedestraat rijden. Houd hier rekening met extra verkeersdrukte.
    Lokaal verkeer wordt geadviseerd vooraf de route te bekijken. Soms kan omrijden via de A15 en A16 (afslag 21 Dordrecht Centrum) sneller zijn.
  • Het ziekenhuis is tijdens het weekend niet via de N3 bereikbaar. Lokaal verkeer naar het ziekenhuis rijdt over de Laan der Verenigde Naties, Kapteynweg of Overkampweg. Verkeer van buiten Dordrecht neemt de A16, afslag 21 Dordrecht Centrum naar het ziekenhuis. Alle hulpdiensten hebben doorgang gedurende de weekendwerkzaamheden.
    Aan de zuidkant van de N3 is Amstelwijck (Laan van Europa) bereikbaar vanaf de A16 en de N217.
  • Openbaar vervoer op deze route rijdt tijdens de afsluiting via een andere route.

Kijk op www.n3werkzaamheden.nl voor alle actuele informatie over werkzaamheden,afsluitingen en omleidingen.

Bomen verwijderen

Tijdens het weekend vinden nog diverse werkzaamheden plaats. Een daarvan is het groot onderhoud aan groenvoorzieningen, waaronder het verwijderen van een aantal bomen langs de N3. Deze bomen belemmeren het zicht op bewegwijzering langs de N3 of blokkeren de verlichting in afritten. Dit zorgt voor een onveilige situatie voor het verkeer. Het gaat om 13 locaties over een lengte van ongeveer 2 kilometer, tussen de Provincialeweg en de Laan van Europa. Per locatie worden enkele bomen verwijderd.

Er is gewacht met het verwijderen van deze begroeiing tot de nieuwe bewegwijzering is geplaatst én nadat het broedseizoen is afgelopen. Dit om onnodig verwijderen van begroeiing te voorkomen en de flora en fauna niet te verstoren. Bij het verwijderen van bomen en begroeiing wordt per locatie goed bekeken wat noodzakelijk is zodat zo min mogelijk bomen en begroeiing verwijderd worden en de bewegwijzering veilig en goed leesbaar is voor het verkeer. Op een aantal locaties bleek de aanwezige begroeiing dusdanig ver uitgegroeid dat het verplaatsen van de bewegwijzering geen oplossing is.

Forse opgave

Het groot onderhoud van de N3 en de renovatie van de Wantijbrug zijn onderdeel van de opgave van Rijkswaterstaat om de komende jaren de bestaande infrastructuur te vervangen en renoveren. Veel bruggen, viaducten, sluizen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden. Door renovatie of vervanging werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generatie(s). Daarbij wordt gebruik gemaakt van slimme en duurzame technieken. Rijkswaterstaat werkt bij deze onderhoudsopgave samen met bijvoorbeeld provincies, gemeenten en marktpartijen. Daarnaast past Rijkswaterstaat de komende jaren in en rond de Drechtsteden het huidige wegennet aan om files te verminderen. Denk hierbij o.a. aan nieuwe aansluitingen van de A16 en A15 op de N3 en verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht.