Bewoners verpleeghuis Judith Leysterhof in Hardinxveld-Giessendam nemen Beleef TV in gebruik

143
Uitproberen en spelen met elkaar - Foto PR

Hardinxveld-Giessendam  – De bewoners van verpleeghuis Judith Leysterhof in Hardinxveld-Giessendam hebben een Beleef TV in gebruik genomen. Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van interactie voor onder andere mensen met dementie. Zij worden op een speelse manier gestimuleerd om in beweging  te komen en sociale activiteiten te ondernemen.

BELEEF-TV

Deze bestaat uit een grote activiteiten tafel. Bewoners met dementie worden door de Beleef TV Senior uitgedaagd om actief bezig te zijn, zowel met hun lichaam als met hun geest. Met interactieve spellen worden de mensen zowel mentaal als in de fijne motoriek gestimuleerd. De Beleef TV biedt hiervoor een breed pakket aan mogelijkheden. Ook heel geliefd zijn foto’s, muziek en video’s. Ze vormen vaak een feest van herkenning voor de bewoners en een bron van plezier. De Beleef TV werd op donderdag 10 juni 2021 in aanwezigheid van bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Judith Leysterhof feestelijk onthuld,

DANKZIJ GIFTEN

Voor de financiering van de Beleef TV heeft Stichting Vrienden van Tiendwaert & Judith Leysterhof bijdragen ontvangen van fondsen en goede-doel-instellingen. De Rabobank heeft een bijdragen verstrekt uit het coöperatieve dividendfonds. Andere bijdragen kwamen van Kringloop De Cirkel, het Rivierenlandfonds en het A.A. de Haanfonds. De resterende gelden kwamen van diverse door Judith Leysterhof georganiseerde fairs. 

DOET U OOK MEE?

De Stichting Vrienden is momenteel weer gelden aan het werven. Zowel de bewoners van Tiendwaert en Judith Leysterhof zijn vaak aangewezen op specifiek voor hun gezondheidssituatie ontwikkelde voorzieningen. Ook u kunt aan de realisatie hiervan een steentje bijdragen door bedrijfssponsoring of donaties van particulieren. Uw gift kan bij de belastingaangifte in mindering worden gebracht, want de Stichting is een geregistreerde ANBI. Voor het geval u iets wilt overmaken is het bankrekeningnummer van de Stichting Tiendwaert & Judith Leysterhof: NL 92 RABO 0113931980. Voor aanmelding als donateur, sponsor of voor contact mailt u met de secretaris: aj.vannoordenne@gmail.com.