McDonald’s haakt af als gegadigde voor horecavestiging Peulenlaan in Hardinxveld-Giessendam

118

Hardinxveld-Giessendam – McDonald’s haakt op dit moment af als gegadigde voor een horecavestiging op de plek van het Facilitypoint aan de Peulenlaan. De gemeente praat nu verder met een andere marktpartij die al langer belangstelling had om horeca te realiseren. 

Facilitypoint Hardinxveld-Giessendam

De mogelijke komst van een horecavestiging maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van het Facilitypoint aan de Peulenlaan. Naast de komst van een horecavestiging biedt het bestemmingsplan ook ruimte voor een tankstation en een reclamemast. Samen met McDonald’s heeft de gemeente mogelijkheden onderzocht voor de vestiging van een McDrive op het toekomstige Facilitypoint aan de Peulenlaan. In goed overleg zijn daarvoor de ruimtelijke en markttechnische mogelijkheden uitgebreid onderzocht.


Reactie McDonald’s en gemeente

McDonald’s heeft de gemeente laten weten niet verder te gaan met dit initiatief. McDonald’s laat weten: “Ondanks de positieve insteek van beide kanten is het vooralsnog niet mogelijk gebleken, om op deze plek een nieuw restaurant te realiseren”. De McDonald’s is de gemeente “zeer erkentelijk voor haar geduld en medewerking gedurende dit onderzoekstraject.”

 

Reactie gemeente

Verantwoordelijk wethouder Theo Boerman laat weten: “We hebben al veel energie en tijd gestoken in dit onderzoekstraject. Dan is het erg jammer dat de McDonald’s op dit moment afhaakt. Aan de andere kant heeft al het voorwerk een inrichtingsplan opgeleverd. Daarvoor is al belangstelling getoond door een andere marktpartij”. De gemeente kan lopende de gesprekken nog niet aangeven om welke horecaketen het gaat.