Dordrecht wil stoppen met discussieplatform Argu

61

DORDRECHTHet college van burgemeester en wethouders wil de proef met het discussieplatform Argu per 1 april beëindigen. Het college stelt dit voor aan de gemeenteraad. Het college stelt dat het doel (uitwisselen van ideeën met de stad) maar ten dele is bereikt. Mede gezien de kosten (€20.000 per jaar) stelt het college daarom voor de proef niet te verlengen.

Op 1 juli 2015 nam de gemeenteraad een motie aan om voortaan op de gemeentelijke website de uitwisseling van ideeën mogelijk te maken. Onder meer vanwege de beveiliging van de gemeentelijke website is die vraag uitgewerkt in een proef met online-discussieplatform Argu. Vanaf juli 2016 was het mogelijk om te reageren op stellingen en vragen op Argu, of zelf een onderwerp aan te snijden.

Social Media
Het afgelopen jaar is daar beperkt gebruik van gemaakt. Aan de andere kant vinden er veel discussies plaats via social media als Facebook en Twitter. Daarom stelt het college voor om voortaan juist de social media te gebruiken waar inwoners toch al gebruik van maken.