Groene energie voor gemeenten in de Drechtsteden 

154

REGIO – De zes gemeenten in de Drechtsteden hebben een nieuwe energieleverancier. Greenchoice levert sinds 1 januari 2017 groene elektriciteit en gas aan de zes gemeenten, waaronder Zwijndrecht.

Vanaf 1 januari 2018 gaat ook de gemeente Hardinxveld-Giessendam over naar Greenchoice. De Drechtsteden stimuleren duurzame energie en hebben daarom bij de inkoopprocedure als voorwaarde gesteld dat de nieuwe energieleverancier groene elektriciteit en CO2-gecompenseerd gas moet leveren. Een Garantie van Oorsprong (GvO) is een digitaal certificaat waarmee bewezen kan worden waar en hoe groene elektriciteit is opgewekt. De GvO’s van Greenchoice garanderen dat de door hun geleverde elektriciteit in Nederland duurzaam is opgewekt, meestal via wind, zon of biomassa. Daarnaast compenseert Greenchoice de CO2-uitstoot van het geleverde gas met bosprojecten. Meer informatie over de bosprojecten is te vinden op www.greenchoice.nl/bosprojecten.

De gemeenten in de Drechtsteden verbruiken jaarlijks 35,5 miljoen kWh elektriciteit. Ter vergelijking: dit verbruik staat gelijk aan die van 10.000 huishoudens. Door het opnemen van duurzaamheidswensen in de aanbesteding is dan ook gezorgd voor een nieuwe stimulans in de opwek van duurzame energie!