Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen Zwijndrecht

45

Op 14, 15 en 16 maart konden de inwoners van Zwijndrecht naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. In totaal maakten 15.287 stemgerechtigden de gang naar de stembus. Dat betekent een opkomstpercentage van 43%. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was het opkomstpercentage 47,86%.


Inmiddels zijn alle stemmen geteld. Algemeen Belang Zwijndrecht (ABZ) kon met een totaal van 5.490 op de meeste stemmen rekenen. Dat is 35,91% van de stemmen.

De nieuwe voorlopige zetelverdeling ziet er als volgt uit:
1.    ABZ:10 (was 8)
2.    ChristenUnie-SGP: 4 (was 5)
3.    CDA: 3 (was 3)
4.    VVD: 3 (was 3)
5.    D66: 1 (was 2)
6.    Zwijndrechtse Plus Partij: 2 (was 2)
7.    PvdA: 2 (was 2)
8.    GroenLinks: 2 (was 1)

Voor meer informatie over de voorlopige verkiezingsuitslag zie: https://mijnstembureau-zwijndrecht.nl/uitslagen/voorlopige-uitslag/GR22.

Definitieve uitslag
Op 21 maart 2022 om 10.00 uur stelt het hoofdstembureau in een openbare zitting de uitkomst van de stemming vast. Zij maakt dan het aantal uitgebrachte stemmen per partij en per kandidaat bekend. Ook worden dan de zetelverdeling en de gekozen kandidaat raadsleden bekend gemaakt.