Papendrechtse statushouders ondertekenen participatieverklaring

58
Ondertekening Participatieverklaring - Foto Gemeente Papendrecht

PAPENDRECHT – Dinsdagmiddag 22 februari ondertekenden 9 statushouders en gezinsmigranten uit Papendrecht de participatieverklaring. Het gaat om nieuwkomers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Dit feestelijke moment vond plaats in het gemeentehuis. Wethouder Corine Verver bracht de hartelijke felicitaties over aan deze nieuwe inwoners van Papendrecht.


De deelnemers maakten tijdens het participatietraject kennis met de Nederlandse kernwaarden zoals vrijheid, gelijkheid en omzien naar elkaar. Het is een verplicht onderdeel van de inburgering. Met de ondertekening, die plaatsvond in het gemeentehuis, verklaarden zij de waarden van de Nederlandse samenleving te kennen en te respecteren.

Nieuw begin
“De afronding is een belangrijk moment om te markeren en te vieren. De afsluiting van dit traject betekent weer een stap op weg naar een nieuwe start, in de samenleving van Papendrecht”, aldus Corine Verver (wethouder Inburgering en Participatie).

Inburgeringsroute

Dankzij de nieuwe Wet inburgering is de gemeente zelf verantwoordelijk voor het hele inburgeringstraject. Vanaf dit jaar krijgt elke inburgeraar een traject op maat aangeboden, dat aansluit bij de achtergrond en al aanwezige kennis. Naast aandacht voor de waarden van de Nederlandse samenleving komen ook de taal en financiële zelfredzaamheid ruim aan bod.