Start plantseizoen met eerste boom in Hendrik-Ido-Ambacht

50
Foto: Heemraad Henk van der Drift (r) van het waterschap en wethouder Ralph Lafleur (l) van de gemeente plantten maandag in Hendrik-Ido-Ambacht symbolisch de eerste boom een prunus avium, zoete kers. - Foto WHSD / REE fotografie

Hendrik-Ido-Ambacht – Waterschap Hollandse Delta plant nog dit jaar 800 bomen verspreid in hun werkgebied van Nieuwe Maas tot Volkerak en van de Biesbosch tot de Noordzee. Ook begin 2022 wordt nog volop geplant. Heemraad Henk van der Drift en wethouder Ralph Lafleur plantten maandag in Hendrik-Ido-Ambacht symbolisch de eerste boom.

In het gebied van het waterschap onderhoudt Hollandse Delta vooral essen, populieren en wilgen. Voor meer variatie plant het waterschap 19 verschillende, voornamelijk inheemse boomsoorten in 35 verschillende cultivars (soort ras). Bijvoorbeeld esdoorns, iepen en lindes, maar ook minder gebruikelijke soorten als haagbeuk, meidoorn, mispel, walnoot, zoete kers en zwarte populieren.

Diversiteit

Heemraad Groen Henk van der Drift: “Binnen laanstructuren wordt diversiteit aangebracht. Dit is belangrijk om het risico op bijvoorbeeld de iepziekte en de eikenprocessierups te laten afnemen. Door diverse soorten in een rij te planten en die soorten niet tegelijk aan het einde van hun levensduur komen, hoeft niet de hele rij massaal te worden gekapt en wordt kaalslag voorkomen.”

Een deel van de nieuwe bomen komt in de plaats van onveilige dode of zieke bomen die sinds 2015 zijn gerooid. De bomen zijn ook dikker dan voorheen, namelijk 16 tot 18 cm omtrek zodat er ‘direct wat staat’.

Wethouder Ralph Lafleur verwelkomt de extra bomen van het waterschap: “Bomen nemen in onze groene gemeente een bijzondere plaats in. Als gemeente hebben we ook veel bomen in beheer en zijn we hard op weg om vijfhonderd  extra bomen te planten. Dat is goed voor mens en dier. Bomen dragen bij aan klimaatbestendig leven, bijvoorbeeld doordat ze zorgen voor verkoeling en regenwater opnemen.”

Snoei en kap

Er wordt momenteel ook volop gesnoeid, met name op de kop van Goeree en op Voorne-Putten. En er worden door het waterschap enkele bomen gekapt. Bijvoorbeeld spontaan opgeschoten jonge berken en wilgen in het Oudeland van Strijen die niet thuishoren op de graslanden met weidevogels. Dit is op speciaal verzoek van Staatsbosbeheer die de weidevogels wil beschermen. Voor iedere boom die wordt gekapt, wordt elders in de Hoeksche Waard een boom teruggeplant en zo wordt invulling gegeven aan het waterschapsbeleid over de herplantplicht.