Vervolg woningsluitingen geweldsincidenten gemeente Alblasserdam

32
Foto Politie

De noodbevelen voor de sluiting van de woningen in Alblasserdam worden verlengd voor een nieuwe periode tot en met 1 februari 2022. De veiligheidsmaatregelen blijven in stand. Na diverse geweldsincidenten en bedreigingen in augustus 2021 heeft Alblasserdam een aantal maatregelen getroffen voor de veiligheid van bewoners en omwonenden. 

In augustus 2021 is Alblasserdam opgeschrikt door een aantal geweldsincidenten en bedreigingen. Naar aanleiding daarvan zijn in Alblasserdam op verschillende plaatsen diverse (on)zichtbare maatregelen getroffen. Zo staan er bijvoorbeeld camera’s en is de politie snel ter plaatse als er een melding wordt gedaan van een verdachte situatie. 

Noodbevel sluiting woning 

Via artikel 175 Gemeentewet kan een burgemeester overgaan tot het sluiten van een woning als er ernstige vrees bestaat dat de openbare orde in het geding is ten aanzien van die woning, maar de eventuele dreiging niet rechtstreeks afkomstig is van de bewoners van de woning maar van onbekende derden. Op deze manier wordt bewoning gefrustreerd. 

De huidige woningsluitingen lopen af op 18 november 2021. Burgemeester Paans heeft besloten de nieuwe verlenging langer door te laten lopen tot en met 1 februari 2022. Reden hiervoor is dat de veiligheidssituatie onveranderd is. Het politieonderzoek loopt nog en er worden vorderingen gemaakt. Omdat het onderzoek niet is afgerond en de veiligheidssituatie onveranderd is, blijven de woningen gesloten. De gemeente bekijkt hoe uit deze situatie te komen en heeft daarvoor ook langer de tijd nodig. 

De driehoek heeft gezamenlijk besloten tot het in stand houden van de maatregelen en de verlenging van de woningsluitingen. 

Omwonenden van de woningen aan De Boezem en Merelstraat zijn geïnformeerd over de maatregelen. 

Bij de politie loopt een groot onderzoek naar diverse zaken die met de geweldsincidenten te maken hebben. Daarbij wordt ook landelijk samengewerkt tussen verschillende regio’s.