Aanbieders van urban sports doen mee met Dordts Sportakkoord

20

De Dordtse urban sportaanbieders hebben zich onlangs aangesloten bij het Dordtse Sportakkoord. Vanuit het Dordts Sportakkoord krijgen urban sportaanbieders geld voor het promoten van hun sport en het bekender maken van de Dordtste urban sportscene. Zo kunnen nog meer jongeren kennismaken met bijvoorbeeld freerunning, skateboarden, BMX en calisthenics.

Werk maken van urban sports
Urban sports worden steeds populairder. Steeds meer jongeren ontdekken de buurt als speelveld. Ook het aantal sportaanbieders neemt snel toe. Jongeren zijn enthousiast over deze nieuwe vormen van sport. In 2021 waren er in Dordrecht al ruim 4000 urban sporters.

Door krachten te bundelen, kunnen urban sportaanbieders nog meer jongeren enthousiast maken voor deze sporten. De sportaanbieders gaan elkaar vaker zien en samen urban sport evenementen organiseren. Ook zien zij kansen in kennismakingslessen op scholen. Door zich te verenigen in het Dordts Sportakkoord, wordt hier werk van gemaakt.

Budget beschikbaar voor urban sportaanbieders
Nieuwe sportaanbieders die ook gebruik van willen maken van dit budget, nemen contact op met de sportregisseurs van de gemeente Dordrecht: www.dordtsport.nl/sportregisseurs/.

Over het Dordts Sportakkoord
Gezonde inwoners maken een gezonde stad. We willen dat zoveel mogelijk Dordtenaren zo lang mogelijk plezierig en veilig kunnen sporten. Met het Dordts Sportakkoord werken de gemeente Dordrecht, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties als gelijkwaardige partners samen aan het versterken van sportaanbieders, sporten voor kinderen met een beperking bereikbaarder maken, flexibel sporten voor middelbare schoolleerlingen en het stimuleren van een positieve sportcultuur.