Gemeente en politie organiseren activiteiten in week van de veiligheid in Hardinxveld-Giessendam

18

Hardinxveld-Giessendam –  Van 11 tot en met 16 oktober vindt de jaarlijkse week van de veiligheid plaats. De gemeente Hardinxveld-Giessendam organiseert samen met de politie Lek & Merwede, een aantal activiteiten. Vorig jaar konden vanwege de Coronacrisis en de daarbij behorende lockdown geen activiteiten plaatsvinden. 

Op maandag (11 oktober, 08.00-16.00 uur) en donderdag (14 oktober, 14.00-22.30 uur) kunnen jongeren en jongvolwassenen hun steekwapens zonder gevolgen inleveren op het politiesteunpunt in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. Samen met de gemeenten Molenlanden en Gorinchem neemt Hardinxveld-Giessendam deel aan deze landelijke actie. De burgemeesters Melissant (Gorinchem), Heijkoop (Hardinxveld-Giessendam) en Segers (Molenlanden) zien dat in Nederland steeds meer wapens worden aangetroffen bij jongeren en jongvolwassenen. “In ons gebied speelt dit minder, maar we vragen wel aandacht voor dit thema. Via de inleveractie maken we bovendien onze regio weer een stukje veiliger.” Ze onderstrepen dat wapens niet de manier zijn om conflicten op te lossen. 

Zaterdagmarkt Houweningeplaats 

Op de zaterdagmarkt van 16 oktober is er veel te zien en te beleven op de Houweningeplaats. Zo is er een stand van Burgernet aanwezig. Burgernet is een belangrijk middel in de zoektocht naar bijvoorbeeld een vermist persoon of een verdacht voertuig. Vanuit de politie is dan ook het streven om per gemeente 10% van het aantal inwoners aangesloten te hebben bij Burgernet. Op dit moment zit Hardinxveld-Giessendam daar met 8% net onder. Bij de stand kunnen bezoekers van de markt en andere belangstellenden informatie inwinnen over Burgernet en zich direct aanmelden. 

De gemeente staat met Project ‘Vreemd?!’ op de markt. Bezoekers van de markt krijgen hierbij de mogelijkheid om aan de inhoud van drie vaten te ruiken. Uit deze vaten komt de geur van een drugslab naar boven. Het doel is om de verschillende geuren te leren herkennen. Ook worden er tips en adviezen gegeven wat te doen op het moment dat in het dagelijks leven zo’n geur wordt geroken (bijvoorbeeld afkomstig uit een woning of garagebox). 

Tot slot hebben bezoekers van de markt (tussen 11.30 en 12.30 uur) de mogelijkheid om met de burgemeester en/of een wijkagent in gesprek te gaan. Ze kunnen hierbij vragen stellen op het gebied van veiligheid maar bijvoorbeeld ook hun zorgen of wensen uiten als deze er zijn. 

Voorlichting 

Daarnaast zal de gemeente gedurende de week een voorlichtingsactie houden gericht op het voorkomen van crimineel misbruik van vastgoed. Welke risico’s zijn hieraan verbonden en welke signalen van crimineel misbruik zijn te herkennen?