Inloopmomenten over scenario’s toekomstige huisvesting voortgezet onderwijs in Papendrecht

39

PAPENDRECHT – De gemeente heeft onderzocht hoe frisse en energiezuinige schoolgebouwen gerealiseerd kunnen worden, om zo de kwaliteit en continuïteit van het voortgezet onderwijs in Papendrecht te waarborgen. Wethouder Kees de Ruijter: “In Papendrecht kennen we twee middelbare scholen, en ik maak mij er sterk voor dat in de toekomst ook zo te houden. De gebouwen van beide scholen zijn hard toe aan vernieuwing, daarom moet er wat gebeuren“.


De gemeente gaat ervan uit dat scholen in principe terugkomen op de locaties waar zij nu gevestigd zijn: Vijzellaan en Van der Palmstraat. De gemeenteraad heeft op 1 oktober 2020 besloten om deze twee locaties nader te onderzoeken. Eén van de drie huidige VO-locaties komt daarmee vrij, namelijk die aan de Burgemeester Keijzerweg. Uit het onderzoek blijkt dat het inderdaad mogelijk is op de huidige locaties huisvesting voor de middelbare scholen terug te laten komen.

Puzzelstukken
Er liggen nu vier scenario’s op tafel. In elk scenario worden de verschillende schoolonderdelen VMBO, VMBO-T, HAVO/VWO en sport op een andere manier op de locaties geclusterd. Per scenario zijn er kaartjes gemaakt met voorbeelden van hoe dit ingepast kan worden. Dit kan namelijk op verschillende manieren. De kaartjes zijn dus geen eindplan, maar geven een indruk van de betekenis van een scenario.
Wethouder Kees de Ruijter: “Dankzij het onderzoek hebben we nu de puzzelstukken in kaart gebracht; denk aan ruimtebehoefte, groen, verkeer en duurzaamheid. Dit sluit aan bij hetgeen bezoekers van de inloopmomenten vorig jaar onder de aandacht brachten. Wanneer de raad positief besluit, kunnen we ook daadwerkelijk gaan puzzelen.”

Scenario 1 heeft de naam “Praktijkgericht“. Hier komen Mavo, Havo en VWO van CSG De Lage Waard samen met een klein sportgebouw op de Vijzellaan. Aan de Van der Palmstraat komen dan alle leerwegen van het Willem de Zwijger College op één locatie. In dit scenario komen de Leerlingen  VMBO BB/KB van béide scholen in één gedeeld gebouw aan de Van der Palmstraat. Beide scholen delen hier ook een sportgebouw.

Scenario 2 heet “Twee keer één“. In dat scenario krijgen beide scholen op hun huidige locatie huisvesting en een sportgebouw voor alle leerwegen. Dus CSG De Lage Waard volledig op de Vijzellaan, het Willem de Zwijger College volledig op de locatie Van der Palmstraat.
Campus” is de naam van scenario 3. Daarin blijft Vijzellaan een locatie voor Havo/VWO met bijbehorend sportgebouw voor CSG De Lage Waard. Op de locatie Van der Palmstraat/Douwes Dekkerlaan komt al het VMBO-onderwijs van CSG De Lage Waard in een eigen gebouw. Ook alle leerwegen van het Willem de Zwijger College komen in eigen gebouwen. Het sportgebouw in dit gebied wordt door beide scholen gedeeld.
Scenario 4 “Campus Integraal” gaat nog een stapje verder: nieuwe huisvesting voor alle leerwegen van CSG De Lage Waard én het Willem de Zwijger College op de locatie Van der Palmstraat/Douwes Dekkerlaan, verdeeld over drie onderwijsgebouwen en een sportgebouw dat door beide scholen wordt gedeeld. De locatie Vijzellaan wordt in dit scenario niet gebruikt voor schoolgebouwen en is daarmee beschikbaar voor bijvoorbeeld woningontwikkeling.

Inloopmomenten
Op maandag 12 en dinsdag 13 juli (tussen 17.00 en 19.00 uur) is het gemeentelijke projectteam, samen met wethouder Kees de Ruijter en de bestuurders van CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College tijdens inloopmomenten bereikbaar voor vragen en suggesties over de toekomst van huisvesting van het voortgezet onderwijs. Wethouder Kees de Ruijter: “Het is goed om met omwonenden, maatschappelijke organisaties en andere belangstellenden in gesprek te zijn over de mogelijke scenario’s, waarbij we graag aandachtspunten en ideeën ophalen.”
Aanmelden voor het bijwonen van een inloopmoment is niet nodig. Beide avonden zijn bedoeld voor de omwonenden van beide locaties, ondernemers, organisaties en andere belangstellenden. Alle informatie, scenario’s en kaartjes staan op de projectpagina papendrecht.nl/huisvestingvo

Hoe gaat het verder
Het haalbaarheidsonderzoek is géén definitief eindplan, maar een eerste opzet om ruimtelijk en financieel te kunnen beoordelen of het gewenste programma inpasbaar is op de betrokken locaties. Het college doet in september een voorstel aan de raad. Als de gemeenteraad een keuze maakt voor een scenario, gaat de gemeente dat uitwerken in concretere voorstellen.