Nieuwe beluchtingsplaten voor de zuivering Zwijndrecht

71
Foto WHSD

De komende maanden worden diverse renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de rioolwaterzuivering (rwzi) Zwijndrecht. Verscholen tussen de rivier de Oude Maas en natuurgebied Hoge Nesse ligt deze zuivering die het afvalwater zuivert van ca. 177.000 inwoners en bedrijven uit Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam, Zwijndrecht en het oostelijke deel van de Hoekse Waard. 

Per dag komt er zo’n 43.500.000 liter afvalwater binnen! De zuivering is in 1993 gebouwd en in 2006 voor het laatst gerenoveerd. Bij de laatste renovatie zijn de beluchtingsplaten vervangen. Deze beluchtingsplaten zorgen voor extra zuurstof in het afvalwater waardoor de bacteriën (die het afvalwater zuiveren) kunnen groeien. De huidige platen zijn 15 jaar oud en aan het einde van de technische levensduur. Voordat kan worden begonnen met het vervangen van deze platen worden eerst de bakken gereinigd en ontdaan van zand en spinsels.

Op de zuivering wordt het ergste vuil er uit gehaald door een roostermachine. Op de zuivering Zwijndrecht komt er jaarlijks +/- 77.000 kg vuil binnen. Helaas gaan er nog steeds deeltjes door de machine welke zich verzamelen om uitstekende delen. Deze draden en spinsels vormen voor de bewegende en de stilstaande delen in de rwzi veel problemen. Dit veroorzaakt hoge onderhoudskosten en het is dus belangrijk om geen vreemde zaken in het riool te dumpen. Allen de drie p’s horen in het toilet en riool thuis: plas, poep en wc-papier.

Momenteel is gestart met het verdeelwerk. Hier verdeelt het afvalwater zich evenredig over de verschillende tanks. Hierna zal worden begonnen aan de slibtanks. Hier worden de 376 beluchtingsplaten vervangen. Naast het vervangen van de platen wordt in elke tank het beton geïnspecteerd, diverse onderdelen gereviseerd en enkele componenten vervangen. Als alles conform planning verloopt wordt het project op 1 november opgeleverd.