Informatiebijeenkomst over Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

26
Het ministerie doet onderzoek naar maatregelen voor de langere termijn om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem te verbeteren - Foto Gemeente Papendrecht

Het project MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem doet onderzoek naar een betere doorstroming en een verkeersveilige A15. Over de voortgang van het project vindt op 16 juni 2021 vanaf 19:30 uur een online informatiebijeenkomst plaats.

Eenieder die meer te weten wil komen over de plannen voor de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem is van harte welkom. Een link om de presentatie digitaal te volgen verschijnt binnenkort op de projectsite van de Verkenning:www.mirta15papendrechtgorinchem.nl.

Waar gaat de bijeenkomst over?

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Belangstellenden krijgen meer informatie over de laatste ontwikkelingen in het proces sinds de vorige bijeenkomst eind 2020. Zo kunnen zij meekijken met de uitdagingen waar het ministerie tegenaan loopt tijdens het uitwerken van verschillende alternatieven en varianten. Bijvoorbeeld in het ontwerpproces. De nadruk ligt op het toelichten van de stand van zaken in de Verkenning en de stappen die nog volgen.

Meedoen

De online informatiebijeenkomst is op woensdag 16 juni 2020. Deelnemers kunnen via een link op de projectsite vanaf 19.15 uur digitaal binnenlopen. Om 19.30 uur start de gezamenlijke presentatie. Die duurt ongeveer een uur. Aansluitend is er gelegenheid om vragen te stellen.

Op de hoogte blijven

Meer informatie om mee te doen aan de online informatiebijeenkomst is te vinden op de projectsite: www.mirta15papendrechtgorinchem.nl. Hier kunnen geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van alle ontwikkelingen rond deze Verkenning, zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.