Herkenning en bewustwording van mantelzorg in Theater de Willem in Papendrecht

92

PAPENDRECHT – Wanneer ben je een mantelzorger? En hoe uit zich dat in het dagelijks leven?Op woensdag 6 september konden zorgprofessionals, mantelzorgers en inwoners van Papendrecht kennis maken met verschillende typen mantelzorgers in de voorstelling ‘De Mantelzorgmonologen’. De voorstelling was bedoeld om meer bekendheid te geven aan mantelzorg onder inwoners van Papendrecht, en een platform te creëren voor professionals en mantelzorgers om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. De voorstelling is een onderdeel van het plan van aanpak ‘Focus op mantelzorg’ van de gemeente Papendrecht.

De mantelzorgmonologen
In de voorstelling werden er 3 mantelzorgers gepersonaliseerd om te laten zien dat jong en oud, rijk en arm, op de een of andere dag mantelzorger kunnen worden. Voor een aantal mantelzorgers in de zaal, zorgden de verhalen voor veel herkenbare situaties. Zo kwam er een jonge mantelzorger aan bod, die door een lastige thuissituatie, niet bij elke voetbaltraining aanwezig kan zijn. De coach toont weinig begrip voor de lastige situatie van de jonge mantelzorger. Ook strubbelt de jongen door de thuissituaties op school. Erna werden de dagelijkse uitdagingen van een werkende mantelzorger die zorgdraagt voor een chronisch ziek kind nagespeeld. Naast het combineren van werk en zorg, had deze moeder ook nog de uitdaging haar twee gezonde kinderen voldoende aandacht te geven. Tenslotte maakte het publiek kennis met een oudere mantelzorger die, samen met haar dochter, de zorg van haar demente man op zich nam. Terwijl de dochter haar baan had opgezegd om haar ouders bij te staan, lieten de andere twee kinderen het afweten. Dit zorgde voor veel onrust in het gezin.

Na de voorstelling was het tijd voor het interactieve gedeelte van de avond, waar professionals, mantelzorgers en inwoners met elkaar in gesprek gingen over verschillende aspecten van mantelzorg. Ook burgemeester Moerkerke was hierbij aanwezig en maakte dankbaar gebruik van het interactieve platform om meer kennis te vergaren over wat het betekent om mantelzorger te zijn en hoe de gemeente kan bijdragen aan positief klimaat voor mantelzorgers in Papendrecht.

Bent of kent u een mantelzorger en wilt u hierover in gesprek? U bent van harte uitgenodigd contact op te nemen met Sterk Papendrecht (voorheen CJG, Sociaal Team en BWI) via t. 078 – 615 47 41 of info@bwi-papendrecht.nl