Raadsleden Beter van Dordt leggen functie neer.

69

DORDRECHT – De grootste partij van Dordrecht, Beter voor Dordt, raakt na de zomer twee raadsleden kwijt. Eline van der Vorm en Martijn Groeneweg stappen op, omdat ze vinden dat het beleid van de stad te ver af ligt van het partijprogramma.

Hieronder de verklaring van de raadsleden:

De afgelopen maanden dwingen ons om kritisch te zijn over onze eigen prestaties als raadsleden. Als je moet erkennen dat het grootste gevecht dat je de afgelopen tijd hebt gevoerd plaatsvond tussen de muren van de fractiekamer en niet in het publieke debat, dan zit er iets niet goed.

Het afgelopen half jaar voelen wij ons in toenemende mate beperkt in de uitvoering van ons raadswerk. Bepaalde ontwikkelingen in de Dordtse samenleving die wij als zorgelijk achten, blijken binnen onze fractie vrijwel onbespreekbaar zonder daarmee een politieke crisissituatie te riskeren.

Daarnaast zien we een steeds grotere afstand tussen de bestuurlijke uitvoering van het college en het verkiezingsprogramma van Beter Voor Dordt ontstaan, zoals bij de bescherming van historische en beeldbepalende panden, het evenementenbeleid, het open polderlandschap en de veiligheid en leefbaarheid in de wijken. Hoewel wij geprobeerd hebben onze kritiek om te zetten in scherper beleid, moeten we concluderen dat we er samen niet uit zijn gekomen.

Beter Voor Dordt is onderdeel geworden van een weliswaar geoliede bestuurlijke machine maar met de prijs dat er steeds minder ruimte overblijft voor raadsleden om besluiten beargumenteerd in twijfel te kunnen trekken.

Wij staan dan ook voor een keuze. Deel uit blijven maken van de fractie van Beter Voor Dordt en alle gevoeligheden en onvrede op belangrijke dossiers uit de weg gaan, of kiezen voor de overtuiging dat je op die manier de stad onvoldoende tot dienst kan zijn.

De keuze valt voor ons op het afscheid gaan nemen van de fractie Beter Voor Dordt.

Niet uit wrok of woede, maar uit berusting dat we nu het verkeerde gevecht aan het voeren zijn.

Niet omdat wij nu zo belangrijk zijn, noch ons ego, maar omdat we de drukkende urgentie en verantwoordelijkheid voelen voor de leefbaarheid en schoonheid van deze stad voor de toekomst.

Er zal een ongetwijfeld uitdagende kadernota volgen en voor die uitdaging lopen wij niet weg. Wij voelen de verantwoordelijkheid richting de stad en zien het als onze plicht om de komende kadernota tot een goed einde te brengen, waarbij het coalitieakkoord en het verkiezingsprogramma van Beter Voor Dordt voor ons leidend zullen zijn.

We beseffen ons terdege dat onze zetels een afspiegeling zijn van de wens van de Dordtse kiezer om Beter Voor Dordt te vertegenwoordigen in deze gemeenteraad. Die wens respecteren wij ten volle. Na de kadernota zullen we dan ook op een ons passend moment ons ontslag aanbieden aan de voorzitter van deze raad. Onze zetels zullen daarna deel uit blijven maken van de fractie Beter Voor Dordt.

Tot slot een woord van dank. Aan onze fractiegenoten, aan onze gewaardeerde raadscollega’s en aan het college. We danken de heer Sleeking van harte voor de kans die hij ons heeft gegeven. Ook al waren we het de afgelopen tijd vaker niet dan wel met hem eens, we hebben veel van hem mogen leren.

In het bijzonder bedanken wij mevrouw Kuhlemeier. Leny, bedankt voor je betrokkenheid, voor je vermogen te zwemmen tegen de stroom in als jij vindt dat de stroming de verkeerde kant op staat en voor al die mooie gesprekken die we hebben mogen voeren. Jouw tomeloze inzet heeft in grote mate bijgedragen aan het succes van Beter Voor Dordt.

Gezien wij op geen enkele wijze de intentie hebben de partij noch haar vertegenwoordigers te beschadigen, zullen we het verder laten bij deze verklaring.

Martijn Groeneweg en Eline van der Vorm