Alblasserwaard-Vijfheerenlanden loopt onder tijdens tentoonstelling

81

PAPENDRECHT – De leerlingen van groep 8 van de Prins Florisschool in Papendrecht weten nu alles over Waterveiligheid in regio Alblasser­waard-Vijfheerenlanden. Zij bezochten de tentoonstelling in de hal van hun school, nadat wethouder Jan-Nathan Rozendaal van Papendrecht de tentoonstelling opende. Hij goot water op een grote 3D-landkaart en liet zo Nederland overstromen. Op die manier kon iedereen zien hoe lang het duurt voordat zijn eigen huis onder water loopt.

Tentoonstelling

De tentoonstelling ‘Waterveiligheid’ is ontworpen door studenten van de MBO-opleiding ‘Water­management’ van Wellantcollege Gorinchem. De studenten verzamelden de verhalen en de attributen rond waterveiligheid. Met de tentoonstelling reizen zij rond langs basis- en middelbare scholen in de regio. Op locatie vertellen zij het waterverhaal en laten zij interessante attributen zien: van muskusrattenvallen tot dwarsdoorsnedes van een dijk.

Quiz

Met rood aangelopen wangen deden de leerlingen van de Prins Florisschool hun uiterste best om zo snel mogelijk een opblaasboot op te pompen. Elke sessie van de tentoonstelling eindigt namelijk met een quiz. Bij elk goed antwoord mag 10 seconden lang een opblaasboot worden opgepompt. Wie het eerst een drijfwaardige boot heeft, wint. Bij eerdere tests bleek al dat het oppompen zeer fanatiek wordt opgepakt. Dat was op de Prins Florisschool niet anders.

MIRT-onderzoek

De tentoonstelling is ontworpen in opdracht van de Gebiedsraad Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, naar aanleiding van het MIRT-onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) voor deze regio. Dat onderzoek is uitgevoerd om voorbereid te zijn op de dijkversterkingen die hier de komende jaren gaan plaatsvinden. In november 2016 werd het eindrapport aangeboden aan de Deltacommissaris.

In het MIRT-onderzoek is onder andere onderzocht hoe goed de inwoners weten wat er nu en in de toekomst gedaan wordt om de regio tegen hoogwater te beveiligen, en wat ze moeten doen als het toch fout zou gaan. Het blijkt dat het overgrote deel van de inwoners rekening houdt met toekomstige dijk­verster­kingen, maar dat de mogelijke impact daarvan wordt nog onderschat.

Juist om dit ‘waterbewustzijn’ van de inwoners te vergroten, is gekozen voor samenwerking met Wellantcollege. Daarmee worden twee doelen bereikt: waterveiligheid krijgt extra nadruk in de opleiding Watermanagement én de rondreizende tentoonstelling bereikt de jeugd in de regio