Verloop onder handhavers in Dordrecht halt toegeroepen

100
Foto Handhaving Dordrecht

De gemeente Dordrecht heeft per 1 januari 24 handhavers in dienst genomen. Met het in dienst nemen hoopt de gemeente het verloop onder handhavers tegen te gaan. Zo’n 85% van de mensen heeft het aanbod van de gemeente voor een vast dienstverband geaccepteerd. Wethouder Marc Merx: “Een van de doelstellingen uit het Politiek Akkoord is het vergroten van de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van onze BOA’s in de wijk. Door de gespannen arbeidsmarkt was het verloop hoog, waardoor de realisatie van onze doelstellingen in gevaar kwam. Door een aantrekkelijk aanbod te doen die recht doet aan functie en ervaring hopen we mensen te binden aan onze gemeente.

Aanspreekbaarheid
De handhavers zijn samen met de politie en de wijkmanagers de ogen en oren in de wijk. Zij zijn het aanspreekpunt voor onze inwoners voor het delen van zorgen, melden van problemen en het stellen van vragen. Dat wordt ook makkelijker als zij bekend zijn met én in de wijk. Ze zijn daardoor vaak makkelijker aanspreekbaar. Op dit moment werkt een team van zo’n 50 handhavers binnen de gemeente. Als na een jaar blijkt dat mensen geschikt zijn, ontvangen zij een aanbod van de gemeente om in dienst te treden.

Verantwoordelijkheden
Wethouder Marc Merx: “We willen mensen graag binden aan onze stad. Ik ben blij te zien dat zoveel mensen kiezen voor de gemeente. Dat brengt ook andere verantwoordelijkheden met zich mee, zoals personeelszorg. Ook de interne organisatie moet ingericht zijn om deze uitbreiding van mensen goed te begeleiden.”

Aanbesteding
De gemeente heeft een nieuwe uitvraag gesteld aan de markt voor de selectie, opleiding en detachering van nieuwe handhavingsmedewerkers. Het huidige contract met Handhaving Support liep tot 1 januari 2023. Dit contract is verlengd tot mei van dit jaar. Dan verwacht de gemeente de aanbesteding te hebben gegund. Een voorstel voor uitbreiding van het aantal handhavers wordt voorbereid en zal in de tweede helft van 2023 gereed zijn.