Opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in Alblasserdam

91

In het kerkgebouw van de Evangelische Gemeente Jozua worden werkzaamheden verricht om het pand gereed te maken voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Voor de Havenkerk worden samen met het diaconaal platform plannen gemaakt om ook deze locatie geschikt te maken als opvanglocatie. 

Inventarisatie noodopvanglocaties 

De gemeente heeft meerdere locaties, zowel gemeentelijk als particulier, geïnventariseerd. De locaties werden beoordeeld op de grootte van locatie, de ligging van de locatie ten opzichte van voorzieningen en de snelheid waarmee het pand beschikbaar was in verband met lopende overeenkomsten. Ook werd er beoordeeld op de mate van inspanning en kosten die nodig zijn om een locatie geschikt te maken voor opvang. Tot slot was misschien wel de belangrijkste factor de maatschappelijke betrokkenheid bij de locatie. 

Evangelische Gemeente Jozua en Havenkerk 

Vanuit de bovengenoemde inventarisatie is gebleken dat op dit moment het pand van de Evangelische gemeente Alblasserwaard (Jozua) geschikt is om gereed te maken voor noodopvang van Oekraïense vluchtelingen. Als tweede geschikte locatie is de Havenkerk aan de Ieplaan aangemerkt. 

In beide panden moeten werkzaamheden worden verricht om tijdelijke bewoning mogelijk te maken. Een groot voordeel van deze locaties is de koppeling met een breed maatschappelijke netwerk aan vrijwilligers. Zowel vanuit de achterban van de Jozuakerk als ook bij het Diaconaal Platform hebben zich tal van vrijwilligers gemeld die hulp willen bieden bij de opvang van vluchtelingen. 

Om alles op de locatie in goede banen te leiden zullen er professionele locatiemanagers aanwezig zijn als aanspreekpunt voor de vluchtelingen en de vrijwilligers. De locatiemanagers lossen problemen op, zorgen ervoor dat de huisregels worden nageleefd en waarborgen de veiligheid van de vluchtelingen. 

Ontvangst vluchtelingen in Alblasserdam 

De datum waarop het pand in gebruik genomen wordt, is nog niet bekend. Dit is afhankelijk van twee factoren, namelijk de levering van de benodigde bouwmaterialen om het pand bewoonbaar te maken en de mate en snelheid van de toestroom van Oekraïners in onze regio. 

Op dit moment verblijven minimaal 47 vluchtelingen uit Oekraïne in gastgezinnen. Niet ieder gastgezin of vluchteling is bekend bij de gemeente. Om toch ondersteuning te bieden aan deze versplinterde opvang zijn er verschillende initiatieven gestart. Zo is er in de Havenkerk een informatie- en ontmoetingspunt geopend voor vluchtelingen uit Oekraïne en de hierbij betrokken Alblasserdammers. Eén plek voor alle vragen, eventueel met behulp van een tolk. Op de woensdagochtend is er een wekelijks een sportieve ochtend voor de gevluchte kinderen uit Oekraïne. De ochtend wordt verzorgd door het ABC-team in het bijzijn van een tolk. De ochtend heeft als doel de kinderen weer echt even kind te laten zijn.