Transferium biedt meerdere kansen voor Alblasserdam

48

De gemeenteraad van Alblasserdam heeft op 21 december ingestemd met het ontwikkelen van een transferium onder de oprit naar de brug over de Noord. Dit transferium ‘onder de brug’ moet de verkeersstromen richting het Werelderfgoed Kinderdijk beter reguleren en de druk op de dijk en leefbaarheid voor bewoners verbeteren.


Nu het besluit is genomen kunnen de voorbereidingen starten. Het transferium moet klaar zijn voordat de bouwwerkzaamheden voor de woninglocatie op het Zuidelijk Havengebied starten. Voor de bekostiging van het transferium heeft de gemeente een bijdrage uit de Regiodeal gekregen.

Meer dan parkeren
Het transferium geeft Alblasserdam meer kansen dan het bieden van een parkeergelegenheid alleen. Vanuit het transferium wordt een duurzame verbinding met het werelderfgoed gerealiseerd. Voor deze laatste kilometer wordt ingezet op onder andere (elektrisch) personenvervoer over water en de fiets. Hiermee zetten we niet alleen mensen ‘in beweging’, maar het geeft ook een impuls aan de wens om aantrekkelijke oeverlocaties te ontwikkelen in de Drechtsteden.

Het transferium biedt aanvullende kansen voor praktijkopleidingen. Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen geholpen worden in de vorm van een opleiding en baan door bijvoorbeeld gerichte opleidingen te ontwikkelen die gekoppeld zijn aan nieuwe functies in het transferium, zoals fietsverhuur. Ook het toerisme in het dorp en de regio profiteert van dit transferium.

Milieu
Het transferium gaat zorgen voor minder verkeersbewegingen. Dat heeft een positief effect op de fijnstofuitstoot en CO2, maar ook op de biodiversiteit rond het entreegebied van het werelderfgoed.
“Het transferium is een win-win situatie voor ons. Het vermindert de grote verkeersproblemen op de dijk richting Kinderdijk maar levert ook een positieve impuls op voor onder andere werken en leren, onze oevers en duurzaamheidsambities. Het is echt een mooie kans voor Alblasserdam en ik ben content met dit besluit van de gemeenteraad”, aldus wethouder Kraijo.