Gemeenteraad besluit over Zuidelijk Havengebied Alblasserdam

57
Het Zuidelijk Havengebied is op deze luchtfoto grijs gemarkeerd. Luchtfoto Beeldbank RoVorm. / Gemeente Alblasserdam

Na een langere periode van plannenmakerij komt er eindelijk zicht op een mooi, passend plan voor het Zuidelijk Havengebied in Alblasserdam. Ontwikkelcombinatie De Langen & Van den Berg Vastgoed BV uit Bergambacht en Stevast Ontwikkeling BV uit Capelle aan den IJsselhebben samen met de gemeente het afgelopen jaar hard gewerkt aan een plan voor woningen en commerciële voorzieningen in dit gebied. Wethouder Arjan Kraijo: “Het is fijn dat we in goede samenspraak met de projectontwikkelaar zijn gekomen tot een mooi plan op hoofdlijnen. Dit kunnen we met recht een mijlpaal noemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we vol energie door kunnen gaan pakken.” Op 21 december a.s. neemt de gemeenteraad een besluit. Commissiebehandeling vindt plaats op 14 december in de commissie Grondgebied.

Fraaie mix woningen

Woningen zijn hard nodig. Het plan bevat een fraaie mix van duurdere en sociale woningen. Het precieze aantal woningen hangt af van het besluit van de raad om het transferium elders te organiseren. Het college stelt in een apart raadsvoorstel voor om het transferium te realiseren onder de oprit van de brug over de Noord. Zo ontstaat er meer ruimte voor woningbouw in het Zuidelijk Havengebied.

Vervolg

Als de raad akkoord gaat met het plan, start de ontwikkelaar in januari 2022 met de volgende fase waarbij het huidige plan op hoofdlijnen wordt uitgewerkt naar een definitief ontwerp. In die fase worden bewoners en ondernemers door de ontwikkelaar via een participatie- en communicatietraject meegenomen in de verdere planuitwerking tot aan het definitief ontwerp.Eerder zijn oriënterende 1-op-1 gesprekken gevoerd met de direct betrokken bewoners, verenigingen en ondernemers. Ook op voorbereiding van de behandeling in de gemeenteraad zijn zij persoonlijk geïnformeerd en meegenomen in het plan door middel van een presentatie van de ontwikkelaar. Het zwaartepunt van de communicatie komt te liggen tijdens de realisatiefase.

Zuidelijk Havengebied Alblasserdam

Het Zuidelijk Havengebied in Alblasserdam is al jarenlang een braakliggend ontwikkelgebied direct grenzend aan de entree van het dorp. De komende jaren wordt het havengebied van Alblasserdam ontwikkeld van stenige opslagplaats voor auto’s, campers en boten naar een levendig onderdeel van het dorpscentrum, waarin het van oorsprong maritieme verleden van het gebied en de Drechtsteden voelbaar is.