Permanente bewoning recreatiepark Europarcs komt tot een einde

148
Foto: Europarcs

Dordrecht – De gemeente Dordrecht gaat handhaven op permanente bewoning op recreatiepark Europarcs de Biesbosch. Op dit moment is permanente bewoning op die locatie al in strijd met de wet en het bestemmingsplan. Ook is het een sterke indicatie van (ondermijnende) criminaliteit. Het college heeft bewoners hier vorig jaar al op gewezen maar dat heeft geen gehoor gekregen. Nu gaat het college over tot handhaving op permanente bewoning. Bewoners dienen een andere woning te zoeken.

Recreatiepark Europarcs de Biesbosch wil zelf ook af van permanente bewoning op het recreatiepark om van het park een meer toeristische trekpleister te maken. Volgens het college staat permanente bewoning niet alleen toerisme en recreatie in de weg. De bewoning blijkt ook een duidelijke indicatie voor (ondermijnende) criminaliteit zoals mensenhandel, witwassen en drugshandel. Burgemeester Kolff: ‘Bewoners staan vaak niet ingeschreven bij de gemeente en blijven zo onder de radar. Er is ook sprake van illegale bebouwing en huisvesting van arbeidsmigranten via uitzendbureaus. Het handhaven op permanente bewoning draagt bij aan het terugdringen van ondermijnende criminaliteit en bevordert de leefbaarheid en veiligheid op het park. Ook biedt dit meer ruimte voor verdere ontwikkeling van toerisme, waar het park tenslotte voor bedoeld is.’

Integrale controle
In januari 2020 vond een integrale controle plaats op het recreatiepark met diverse partners. 60% van de gesproken bewoners woonden toen permanent op het park. Vorige week heeft de gemeente weer een controle uitgevoerd. Hieruit bleek dat er nog meer permanente bewoners op het park verblijven. Europarcs BV en parkbeheer hebben de gemeente verzocht over te gaan tot handhaving van permanente bewoning omdat dit hun ambities om van het recreatiepark een toeristisch trekpleister te maken, belemmert. Ze willen het park zo aantrekkelijk mogelijk maken voor toeristen.

Alternatieve woonruimte
De permanente bewoners dienen op zoek te gaan naar vervangende woonruimte. Het college kan zich voorstellen dat dit niet voor iedereen makkelijk is. Uitgangspunt is dat bewoners zo snel mogelijk vertrekken, maar de gemeente kan ook tijdelijke gedoogbeschikkingen verlenen. Dit biedt bewoners iets meer tijd op zoek te gaan naar alternatieve woonruimte. Uiteindelijk dienen alle permanente bewoners te vertrekken omdat het bij wet niet is toegestaan, om (ondermijnende) criminaliteit terug te dringen en het park meer aantrekkelijk te maken.