Papendrecht wethouder Pieter Paans voorgedragen als nieuwe burgemeester gemeente Krimpenerwaard

41
Pieter Paans, Gemeente Papendrecht, Wethouder,

De gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft op woensdag 27 oktober 2021 besloten de heer Pieter Paans voor te dragen als nieuwe kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard. Hij volgt burgemeester Roel Cazemier op die eerder dit jaar aankondigde zijn functie neer te leggen. Aan hem wordt per 20 januari 2022 eervol ontslag verleend.

De heer Pieter Lieuwe Paans is sinds 2014 werkzaam als wethouder/locoburgemeester, eerst in de gemeente Cromstrijen en vanaf 2018 in de gemeente Papendrecht. Hij heeft brede ervaring met regionaal (net)werken op het sociaal domein, werk, inkomen en economie. Voordat hij wethouder werd werkte de heer Paans in het (internationale) bedrijfsleven als accountmanager. Hij was sinds 1997 politiek actief voor het CDA, onder andere als raadslid en fractievoorzitter. De heer Paans vervult diverse taken binnen de kerkelijke gemeente Numansdorp.

De heer Paans is getrouwd en heeft twee kinderen.

De Vertrouwenscommissie heeft de heer Paans in de gesprekken leren kennen als een stevige kandidaat die zich zelfverzekerd en met humor weet te presenteren. Hij is energiek en heeft een gedreven uitstraling; hij heeft oprechte belangstelling voor ‘de mens’ en is benaderbaar.

De heer Paans staat als bestuurder. Zijn dynamische uitstraling brengt de Krimpenerwaard, naar het oordeel van de vertrouwenscommissie, verder (in de regio); met zijn empathie weet hij verbinding met de inwoners te maken. Hij heeft een goed gevoel voor wat er leeft en speelt, hij is toegankelijk en in staat om de juiste toon en timing te vinden.

Volgens de gemeenteraad is hij de juiste persoon om de opgaven voor de nieuwe gemeente, zoals deze verwoord zijn in de door de raad op 15 juni 2021 vastgestelde profielschets, de komende jaren ter hand te nemen.

Vervolgprocedure

De heer Paans wordt nu via de commissaris van de Koning aanbevolen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Ministerraad doet op voorstel van het ministerie van BZK uiteindelijk een voordracht tot benoeming aan Zijne Majesteit de Koning. Het is in Nederland inmiddels goed gebruik dat de aanbeveling van de gemeenteraad daarbij wordt gevolgd.

De installatie van de nieuwe burgemeester is voorzien voor donderdag 20 januari 2022 om 20.00 uur. Dit gebeurt tijdens een bijzondere raadsvergadering in het gemeentehuis van Lekkerkerk.