Geslaagde ondermijningsactie gemeente Dordrecht en partners

62

Dordrecht – Vrijdag 24 september heeft de gemeente samen met Handhaving, Politie, Omgevingsdienst en het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (RIEC) een ondermijningsactie uitgevoerd op bedrijventerreinen in Dordrecht-West. Diverse bedrijven en woningen zijn bezocht. Er is een aantal (milieu)overtredingen geconstateerd, er is een bedrijf aangetroffen waar nog nader onderzoek naar gepleegd wordt en personen zijn uit de anonimiteit gehaald. Dat is belangrijk in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een leefbare en aantrekkelijke stad. De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met vele veiligheidspartners geïnvesteerd in de veiligheid en leefbaarheid. Deze aanpak heeft gewerkt. Burgemeester Wouter Kolff: ‘De criminaliteitscijfers dalen maar er is meer nodig. Net als elders in het land vindt ook in Dordrecht zwaardere en georganiseerde criminaliteit plaats. Deze vorm van criminaliteit is moeilijk te bestrijden omdat het minder zichtbaar is. Het is juist deze ondermijnende criminaliteit die in de weg staat van een veiliger gevoel in de stad. Daarom zetten we samen met andere partners in op een stevige aanpak om deze vorm van criminaliteit de kop in te drukken en datgene wat onzichtbaar is, zichtbaar te maken.’

Signalen
Dat doet de gemeente bijvoorbeeld door samen met die partners op pad te gaan en verschillende locaties op bedrijventerreinen te bezoeken. Bedrijven waarvan signalen zijn ontvangen van onduidelijke bedrijfsactiviteiten of illegale bewoning krijgen een bezoek.
Kolff: ‘Met deze acties willen we controleren of de signalen en vermoedens van fraude of ondermijnende criminaliteit juist zijn. Als dat zo is, volgen strafrechtelijke of bestuurlijke stappen.’

Helpen
De gemeente en partners willen niet alleen overtredingen constateren maar kunnen ook een helpende hand bieden. Zo is een jong gezin aangetroffen dat hulp nodig heeft. De gemeente kijkt hoe ze het gezin kan helpen.