MKB-Katalysatorfonds al vijf jaar op de markt

“Verbinding is het sleutelwoord”

31
© MKB-Katalysatorfonds - Pieter Cats, Hollands Marine Parts

Er lopen in de Drechtsteden talloze ondernemers met creatieve, innovatieve ideeën rond. Hoe zonde zou het zijn als we deze ideeën nooit zouden kennen en gebruiken? Daarom hebben de Drechtstedengemeenten vijf jaar geleden het MKB-Katalysatorfonds in het leven geroepen. Het fonds stimuleert en ondersteunt met subsidie MKB-ondernemers in de (maritieme) maakindustrie en de eerste fases van innovatie. Verbinding tussen ondernemers en onderwijs is daarbij het sleutelwoord.

Het MKB-katalysatorfonds wil de innovatiekracht in de regio vergroten en de duurzame economische groei bevorderen. Niels Wepster, voorzitter van de adviescommissie van het fonds, kijkt tevreden terug op de eerste vijf jaar. “We zijn met een energiek fonds aan de slag gegaan en hebben ondernemers een mooi podium kunnen bieden. Sinds de start tot en met het voorjaar van 2021 kregen we 58 aanvragen waarvan er 29 zijn toegekend. Hieruit blijkt wel hoeveel behoefte er aan het fonds is. Het allerbelangrijkste is dat het idee innovatief is en de ondernemer gevestigd is in de regio. Sinds de start werkt het fonds met een vijfhoofdige adviescommissie, met ieder zijn eigen expertise, ondersteund door de secretaris en een business analist van InnovationQuarter. De commissie heeft als taak om de ingediende aanvragen en voortgang te beoordelen en de gemeente Dordrecht (als uitvoerder van de 7 gemeenten) daarover te adviseren. “Het is mooi om zoveel innovatieve ondernemers tegen te komen”, glimlacht Niels. “De aanvrager geeft een presentatie en licht het innovatieve idee nader toe. De regel is; wij betalen een deel, maar minimaal de helft moet de ondernemer zelf inbrengen, in tijd of geld. Het moet geen vrijbrief zijn, je moet er zelf in geloven. Het totale subsidiebedrag dat we in 2020 hebben uitgekeerd is 111,054 euro, de eigen investering van bedrijven was circa 408,512 euro, hieruit blijkt het vliegwiel wat we teweegbrengen.”

Innovatieve water JET-boegschroef

Een van de 29 goedgekeurde aanvragers is Holland Marine Parts uit Dordrecht. Zij geloven al ruim tien jaar in hun product de Jet Thruster. “Deze boegjet geeft controle en dat is perfect tijdens het aan- en afmeren of tijdens het manoeuvreren in een drukke, krappe haven”, vertelt een trotse Henry Kroeze, CEO en oprichter van Holland Marine Parts. “Onze klanten waarderen het comfort en het gemak dat de Jet Thruster biedt. De eigenschappen van de Jet Thruster als een stil, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar manoeuvreersysteem zijn in de markt omarmd. Maar nu willen we doorpakken en ons verder ontwikkelen. We willen een boegjet voor kleinere boten op de markt brengen. Via het MKB-katalysatorfonds hebben we subsidie aangevraagd voor het ontwikkelen van een Micro Jet Thruster-systeem. Dit product kan juist geïnstalleerd worden op sloepen en kleine snel varende boten en sluit goed aan op het segment waarvoor we het ontwikkelen.” Pieter Cats, Sales Director & Business Development vult aan: “Deze compacte Jet Thruster moet dé hardloper worden om onze business internationaal verder uit te bouwen. Zie het als de Big Mac bij de Mc Donalds. Wij willen na tien jaar ervaring het product omzetten in een nieuw type product en een grotere markt over de hele wereld aanboren. We zijn inmiddels al twee jaar onderweg en hebben samen met onze engineers de Micro Jet Thruster meerdere malen getest in ons eigen productiebedrijf. De subsidie is helemaal opgegaan aan het ontwikkelen en testen en we hebben er met elkaar heel wat extra uurtjes inzitten. Maar het resultaat mag er zijn!”

Innovatieknooppunt van de regio

De Duurzaamheidsfabriek is een van de belangrijkste partners van het MKB-Katalysatorfonds. “De Duurzaamheidsfabriek is het innovatieknooppunt van de regio. Hier komt alles samen”, vertelt managing director Daan Wortel. “Het is een plek met een unieke dynamiek, waar ondernemers elkaar en het onderwijs ontmoeten en vanuit de inhoud samenwerken. De fabriek ziet er grotendeels ook uit als een fabriek, met grote machines en installaties, maar is dat strikt genomen niet. Het is een onderwijslocatie en tevens een vestigingsplaats voor startups, een test- en onderzoeksfaciliteit én een vergader- en evenementenlocatie. Als het onderwijs niet weet wat er speelt en waar ondernemers dagelijks mee rondlopen, dan kunnen ze hun studenten ook niet goed opleiden. Tegelijk zie je dat innovatie vaak ontstaat in de cross-overs, vandaar dat we in de fabriek alles bij elkaar zetten en de ontmoeting en kennisdeling faciliteren. Het mooie van het MKB-katalysatorfonds is dat er geld beschikbaar is om snel en concreet met een innovatief project aan de slag te gaan. In de fabriek hebben we daarvoor de ruimte, technische faciliteiten, heel uiteenlopende kennis van docenten en toegang tot een netwerk dat ondernemers kan helpen hun idee verder te brengen. Een mooi voorbeeld is de DMTF: een grote testbuis, ontwikkeld en gerealiseerd samen met hbo en mbo-studenten met ondersteuning van het fonds, waarmee maritieme ondernemers de kracht op een schroefas kunnen meten, flowmetingen doen, maar bijvoorbeeld ook algoritmes nabootsen. En er is ook een lasrobot, een waterstraalsnijder en een trekbank. Dat zijn machines die een startende ondernemer wel goed kan gebruiken, maar niet zelf gaat aanschaffen. Door de samenwerking van de Duurzaamheidsfabriek met het er praktisch naast gelegen Drechtsteden Ondernemers Centrum, een mooi initiatief op het snijvlak van onderwijs, innovatie en ondernemerschap, kunnen startende ondernemers binnenkort ook worden ondersteund met coaching en advisering.”

“Het fonds staat 5 jaar later, mede door de fijne samenwerking met diverse partners, als een huis en daar ben ik enorm trots op”, besluit Niels Wepster. “Mijn wens voor de toekomst is om ondernemers, die daar behoefte aan hebben, te koppelen aan een coach. Het lijkt me geweldig om een coachnetwerk op te zetten waarin ondernemers elkaar ontmoeten en elkaar nog beter kunnen helpen. Voor nu blijven we vooral doorgaan met de mooie initiatieven die er al lopen en hopen we weer mooie nieuwe projecten te kunnen financieren dit jaar!”

Bekijk hier het jaarverslag of kijk voor meer informatie op de website!