Stimuleringslening in Dordrecht voor Energiezuinig Wonen

48

Dordrecht – De gemeente Dordrecht vindt het belangrijk dat alle inwoners mee kunnen doen met de energietransitie, ook inwoners met een wat smallere beurs. Daarom heeft het college de Stimuleringslening Energiezuinig Wonen in het leven geroepen. De lening wordt verstrekt voor energiemaatregelen aan de woning. Met de besparing op de energierekening kunnen de lasten van de lening betaald worden.De stimuleringslening maakt het woningeigenaren mogelijk tegen aantrekkelijke voorwaarden geld te lenen. Zo is er een vaste lage rente van 1,5% en een zo lang mogelijke looptijd. De lasten blijven daardoor beperkt en kunnen ruimschoots betaald worden uit de besparing op energiekosten.

De lening is bedoeld om energiebesparende maatregelen te nemen aan de woning. Zoals bijvoorbeeld spouwmuurisolatie en HR++ glas. Ook het financieren van zonnepanelen en een zonneboiler is mogelijk met de lening. Voor de leningen is € 1 miljoen beschikbaar.

Voordelen
Het nemen van duurzame en energiebesparende maatregelen verdient zich meestal op redelijke termijn terug. Daarnaast neemt het wooncomfort toe en gaat de waarde van de woning omhoog. De woningeigenaar ziet de verduurzaming van zijn woning iedere maand terug in een lagere energierekening.

De lening biedt de woningeigenaar ook meer mogelijkheden om gebruik te maken van landelijke subsidieregelingen. Bij landelijke regelingen kan de subsidie vaak pas aangevraagd worden ná het nemen van maatregelen. Die investering is vaak een grote drempel. Dankzij de lening wordt die drempel weggenomen en worden ook de landelijke regelingen bereikbaar voor deze groep inwoners.

Steuntje in de rug
Wethouder Rik van der Linden: “De gemeente wil met de stimuleringslening vooral woningeigenaren met een smalle beurs (laag inkomen, weinig buffer) een steuntje in de rug bieden bij de verduurzaming van hun woning. Energie besparen is een belangrijke eerste stap op weg naar een toekomstbestendig huis. Maar die energiebesparende maatregelen vragen eerst een investering van woningeigenaren. En niet iedereen kan zich die investering veroorloven of voldoen aan de voorwaarden van bestaande regelingen. Als gemeente vinden we dat iedereen moet mee kunnen doen op weg naar een duurzamer Dordrecht. Met de stimuleringslening helpen we die woningeigenaren die graag willen verduurzamen en daarbij wat financiële ondersteuning nodig hebben.”

Inspraak
De verordening die nodig is voor de stimuleringslening, is door het college vrijgegeven voor inspraak. De verordening ligt vanaf 19 mei zes weken ter inzage op het Stadskantoor. De gemeenteraad stelt de verordening uiteindelijk vast. De stimuleringslening geeft uitvoering aan de raadsmotie Groen steuntje in de rug.