Minder ziekenhuisopnames, maar druk op zorg nog hoog

15

In de afgelopen kalenderweek werden er 22% minder patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen dan in de week ervoor. Ook op de IC intensive care  daalde de nieuwe instroom met 22% in vergelijking met de week ervoor.* De sterkste daling is te zien in leeftijdsgroepen die al in aanmerking zijn gekomen voor vaccinatie. Ook al is deze week het aantal ziekenhuisopnames afgenomen, er is nog geen sprake van de door het OMT Outbreak Management Team gewenste daling.** De druk op de ziekenhuizen door COVID-19 patiënten is ook bij deze aantallen nog steeds zeer hoog.

Het aantal meldingen van positieve coronatesten daalde met 10%. In alle leeftijdsgroepen daalde het aantal meldingen, behalve bij de leeftijdsgroep 18-24 jaar. In die leeftijdsgroep werden in de afgelopen week 7% meer positieve coronatesten gemeld.
* bron: Stichting NICE.

** De daling die het OMT Outbreak Management Team  ten opzichte van de piek wil zien, is afgelopen kalenderweek nog niet gerealiseerd. Het OMT adviseert het verder versoepelen van de maatregelen pas in te laten gaan na voldoende afname van het lopende 7-daagsgemiddelde van het aantal nieuwe ziekenhuis- en IC intensive care -opnames. Dit criterium voor versoepelingen is niet gebaseerd op de hier gerapporteerde verschillen per week, maar op verschillen in het lopende gemiddelde over zeven dagen.

Ziekenhuisopnames en leeftijd opgenomen patiënten

Afgelopen week zijn 1.379 nieuwe COVID-19 ziekenhuisopnames gemeld, 22% minder opnames dan in de week ervoor toen 1.763 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen. In de afgelopen week werden er 304 nieuwe opnames op de IC’s gemeld, ook een afname van 22% in vergelijking met de week ervoor toen er 388 mensen met COVID-19 op de IC werden opgenomen.
De afname in het aantal ziekenhuisopnames bij personen vanaf 80 jaar, die als eerste in aanmerking kwamen voor vaccinatie, werd al langer gezien. De sterkste afname in het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in de afgelopen week is te zien in de leeftijdsgroep van 60 t/m 79 jaar (-28%) ten opzichte van de week ervoor (Figuur 1). De sterke daling in aantal nieuwe ziekenhuisopnames in de leeftijdsgroep van 60 tot 79 jarigen is waarschijnlijk vooral een effect van het vaccineren van steeds jongere groepen. Het is voor het eerst sinds het begin van de epidemie, dat er meer mensen onder de 40 jaar in het ziekenhuis met COVID-19 zijn opgenomen dan personen in de leeftijd vanaf 80 jaar. Er zijn op dit moment ruim 6,4 miljoen vaccinaties gezet. 

Positieve coronatesten en regionale verschillen

De afgelopen kalenderweek lieten 354.085  mensen zich testen. Dat is 14% minder dan de week ervoor. Het aantal afgenomen testen in de teststraten van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en lijkt beïnvloed te zijn door de meivakantie. Vooral het aantal geteste personen <18 jaar was lager dan voorgaande weken.

Het percentage positief geteste personen is in de afgelopen week gestegen van 11,7% in de week van 28 tot en met 4 mei naar 12,3% in de afgelopen week. Het aantal nieuwe meldingen van positief geteste personen was 47.108 (-10%). Deze daling wordt in ieder geval voor een deel veroorzaakt doordat minder mensen zich hebben laten testen.

In de afgelopen kalenderweek kregen 270 mensen per 100.000 inwoners een positieve corona testuitslag. Het aantal meldingen van het aantal positieve coronatesten per 100.000 inwoners daalde in vrijwel alle leeftijdsgroepen (figuur 2), met uitzondering van de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar. In die groep steeg het aantal positieve coronatesten met 7%. De sterkste afname was zichtbaar in de leeftijdscategorie 0-12 jaar (-30%), maar deze groep liet zich de afgelopen week het minst testen.

Reproductiegetallen en besmettelijke personen

Het reproductiegetal, op basis van meldingen van positieve testen, steeg ten opzichte van de week ervoor. Het reproductiegetal van 26 april was 1,01 (ondergrens 0,99 – bovengrens 1,03). Op 19 april was het reproductiegetal 0,94.  Het reproductiegetal voor ziekenhuisopnames daalde van 1,00 op 19 april naar 0,93  (ondergrens 0,80 – bovengrens 1,06) op 26 april. Het reproductiegetal op basis van IC intensive care  opnames lag op diezelfde datum op 0,96 (ondergrens 0,68 – bovengrens 1,26), ook iets lager dan de week ervoor, 0,99. Bij de berekening van deze twee laatste reproductiegetallen zijn door de kleinere aantallen de onzekerheden groter.

Het aantal besmettelijke personen, dat zijn mensen die besmet zijn met het virus en die in de fase van de infectie zijn dat zij anderen kunnen besmetten, is gedaald van 188.000 op 26 april naar bijna 149.000 op 3 mei. Het is nog steeds erg belangrijk je te houden aan de basismaatregelen.

Versoepelen? Houd je aan de maatregelen, ook na een negatieve (zelf-)test of na vaccinatie

Als iedereen zich aan de basismaatregelen houdt, ook als je net een negatieve testuitslag hebt gehad of gevaccineerd bent, worden er minder mensen besmet. Door vaccinaties en het vasthouden van de basismaatregelen worden er minder mensen besmet en worden er minder mensen in het ziekenhuis  opgenomen. Houd 1,5 meter afstand tot anderen, blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen. Testen is ook belangrijk als je al gevaccineerd bent. Je kunt nog steeds besmet raken en anderen besmetten. Was regelmatig je handen. Heb je een positieve uitslag bij de zelftest? Blijf thuis in isolatie, laat je huisgenoten in quarantaine gaan en neem contact op met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst . Zó kunnen we verspreiding van het coronavirus stoppen.

Dit is een bericht van het RIVM