Provincie Zuid-Holland stelt €500.000 beschikbaar voor 5G-innovaties

21

De provincie Zuid-Holland stelt €500.000 beschikbaar voor het Zuid-Hollandse mkb om 5G-innovaties te testen. Dit kan op verschillende fieldlabs in Zuid-Holland waar het nieuwe 5G-netwerk beschikbaar is. Nergens ter wereld is er zo’n uitgebreid netwerk van samenwerkende 5G-testfaciliteiten als in Zuid-Holland.

Robots die zelf de rijpe vruchten plukken

In vergelijking met het 4G-netwerk legt 5G tot 100x meer verbindingen tegelijkertijd. Hierdoor kun je op extreem hoge snelheid informatie uitwisselen. Dit kan bijvoorbeeld worden toegepast door artsen die ambulancepersoneel op afstand assisteren of robots die in kassen zelf de rijpe vruchten plukken.

Een ‘gouden kans’

Veel grote bedrijven bereiden zich al voor op de komst van 5G, vaak samen met een van de aanbieders van 5G-infrastructuur. Om ook het mkb de mogelijkheid te geven 5G-innovaties te testen, stelt de provincie vanaf 10 mei €500.000,- beschikbaar. Zij kunnen aan de slag in een van de deelnemende fieldlabs. Meindert Stolk, gedeputeerde Economie en Innovatie: “Een gouden kans voor mkb-bedrijven, op deze manier kunnen zij experimenteren met technologie die pas over een paar jaar beschikbaar komt. Mooi om te zien hoe onze fieldlabs hier een rol vervullen en zo innovatie in Zuid-Holland kunnen aanjagen en versnellen.”

Mkb’ers kunnen tussen de €10.000,- en €50.000,- ontvangen om hun 5G-innovatieproject in een van de deelnemende fieldlabs uit te voeren. De fieldlabs werken daarbij met de 5G-infrastructuur van de TU Delft en ondersteuning van de provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, KPN en T-Mobile. Zo’n 50 mkb-bedrijven hebben al interesse getoond om van de regeling gebruik te maken.

Lees meer over de Do IOT vouchers(verwijst naar een andere website).