Cursus Sociaal Stevig Staan

16

Papendrecht – Valt het u niet altijd mee om deel te nemen aan het sociale verkeer? Bijvoorbeeld doordat u zich vaak niet begrepen voelt, of u snel onenigheid krijgt? Misschien vindt u het wel lastig om voor uzelf op te komen?  De cursus Sociaal Stevig Staan kunt u hierbij helpen!

In de cursus Sociaal Stevig Staan ondersteunen wij u graag bij het aanleren van goede sociale vaardigheden, die uw leven aangenamer kunnen maken en waardoor contacten met anderen makkelijker verlopen. Tijdens deze cursus oefenen wij met lastige situaties, waardoor u op eigen kracht nieuw gedrag kan aanleren en zelfvertrouwen kan opbouwen. Op deze manier leert u op een juiste manier contact te leggen en een gesprek te voeren, ergens tegenin te gaan of op een goede wijze te reageren op boosheid zodat conflicten uit te weg worden gegaan.

De kracht van de cursus zit ook in het feit dat u uw ervaringen kan delen met andere deelnemers en dat u naast de praktijk ook de theorie tot zich kan nemen.

Cursusopzet

Sociaal Stevig Staan is bedoeld voor mannen en vrouwen die goede sociale vaardigheden willen aanleren. De training vindt online plaats en bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. De startbijeenkomst is op 18 mei van 19.00 tot 21.00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de cursus bij Meilani de Bruijn, info@sterkpapendrecht.nl of bel 078- 615 47 41. Na aanmelding krijgt u een link toegestuurd via de mail waarmee u kunt deelnemen aan de online bijeenkomsten.

Meer informatie over de cursus kunt u vinden op www.sterkpapendrecht.nl/activiteiten.