Huisartsen en CJG versterken hulp aan jeugdigen

80

PAPENDRECHT – Om kinderen en jongeren met psychosociale en opgroeiproblemen zo snel en effectief mogelijk te helpen, start in Papendrecht in mei 2017 een pilot van één jaar waarin meerdere (hulpverlenings-)disciplines samenwerken. De pilot richt zich met name op structurele samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).

‘Verschillende landelijke pilots en onderzoeksresultaten bevestigen de effectiviteit van zo’n vorm van samenwerking’, legt wethouder Joke Reuwer de aanleiding uit. ‘Inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg aan jeugdigen blijkt bijvoorbeeld bij te dragen aan een betere kwaliteit van zorg binnen de huisartsenpraktijk. Ook draagt het bij aan vermindering van verwijzingen van kinderen met psychosociale problemen naar gespecialiseerde organisaties voor geestelijke gezondheidszorg. Onderzoekcentrum Drechtsteden volgt de pilot en meet of de doelstellingen worden behaald. De resultaten delen we met de gemeenten waarmee we samenwerken in de regio Zuid- Holland Zuid, zodat we van elkaar kunnen leren.’

Directe en laagdrempelige zorg

Henk Stout is als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Coöperatieve Huisartsenvereniging West-Alblasserwaard & Omstreken en directeur van ZGWA Zorggroep nadrukkelijk bij de pilot betrokken. ‘Als regisseur van zorg dichtbij patiënten’, stelt hij, ‘zien huisartsen een heel palet aan mensen met uiteenlopende klachten. Dit initiatief is genomen om met inzet van gespecialiseerde praktijkondersteuners directe, specifieke en laagdrempelige zorg aan jeugdigen te bieden op het gebied van geestelijke gezondheid. De praktijkondersteuners hebben een universitaire opleiding psychologie en specialistische praktijkervaring waarmee ze de capaciteit maar ook de kwaliteit van deze zorg enorm kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen ze een brug vormen en een beroep doen op de expertise van gespecialiseerde collega’s die deel uitmaken van het Centrum Jeugd en Gezin en andere hulpverlenende organisaties. We verwachten ook met deze werkwijze het aantal doorverwijzingen te beperken.’

‘Als praktijkondersteuner kind en jeugd’, vult Martine Doesburg aan, ‘kunnen we meer tijd voor jongeren uittrekken en dieper op de materie ingaan. We kunnen zo inschatten of wij zelf kunnen helpen of dat ze baat hebben bij doorverwijzing naar gespecialiseerde collega’s. Het kan bijvoorbeeld voldoende zijn dat ik hen met enkele gesprekken en relatief eenvoudige tips verder help. Denk aan slaaptips en hulpmiddelen als pictogrammen om hun planning van taken overzichtelijker en beter behapbaar te maken. Ook apps kunnen daarbij helpen, zoals een digitale agenda of mindfulness oefeningen. Een groot voordeel is dat we ons werk in de huisartsenpraktijken gaan doen, dat is voor de meeste jeugdigen een vertrouwde omgeving. De drempel is niet zo hoog als bij andere organisaties het geval kan zijn. Om de beste resultaten te boeken, helpt het natuurlijk dat jeugdigen en hun ouders open staan om met ons uit te zoeken wat werkt. Zo kunnen we voor elke jeugdige de best passende oplossing vinden en hen weer op weg helpen.’

De pilot is voorbereid door HAGRO Papendrecht, Huisartsenkring ZHZ, Stichting Jeugdteams, gemeente Papendrecht en Zorggroep ZGWA, de organisatie van huisartsenpraktijken die samen met ketenpartners jaarlijks kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg biedt aan ca. 30.000 patiënten in de Drechtsteden en West-Alblasserwaard.