Doorstroming fietsers Krispijnseweg in Dordrecht verbeterd

73

DORDRECHT – In 2016 zijn op de Krispijnseweg, bij de kruispunten met de Mauritsweg en de Brouwersdijk, verschillende maatregelen doorgevoerd om de doorstroming van fietsers te verbeteren. Bij beide verkeerslichten krijgen fietsers die over de Krispijnseweg rijden eerder, vaker en langer groen. Hierdoor zijn de wachttijden sterk afgenomen.

Regenmeter
Op beide aansluitingen is een regenmeter geplaatst. Bij regen krijgen de fietsers op de Krispijnseweg vaker groen. Het aantal keer dat het licht groen wordt, is ook afhankelijk van de verkeersdrukte op de kruispunten. De verkeerslichten voor fietsers worden vaker groen als het regent en minder vaak naarmate het overige verkeer drukker wordt. Anders zouden er grotere opstoppingen voor al het verkeer ontstaan.

Infrarood detectie
De fietsers op de Krispijnseweg worden al op afstand ‘gezien’ dankzij speciale infrarood detectoren. Hierdoor wordt het verkeerslicht vaak al eerder op groen gezet en wordt het groen ook verlengd wanneer er nog meer fietsers aankomen.

Herinrichting fietsstrook linksaf naar Brouwersdijk
Fietsers die vanaf de Krispijnseweg linksaf naar de Brouwersdijk gaan, hebben een eigen opstelruimte gekregen met bijhorende drukknop voor het verkeerslicht. Hierdoor worden deze fietsers beter waargenomen en kunnen de fietsers die rechtdoor gaan goed doorrijden.
Om dit mogelijk te maken is de vrije busstrook in overleg met Arriva opgeheven. Door de verschillende wijzigingen in de verkeerslichtenregeling is ook de doorstroming van de bussen op dit punt verbeterd.

Meer fietsvriendelijke lichten
Na een uitgebreide test- en inregelperiode werkt de maatregel nu goed. De maatregelen zijn toegepast in het kader van het uitvoeringsprogramma “Dordt fietst verder!” De gemeente bekijkt de komende tijd of ook andere verkeerslichten in Dordrecht verder verbeterd kunnen worden. Hierbij is uiteraard extra aandacht voor de fietsers.