Dordrecht biedt AZC aan op bedrijventerrein

71

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht wil plaats bieden aan een Asielzoekerscentrum op een bedrijventerrein. Het college wil daarbij ten minste zoveel asielzoekers opvangen als haar taak is op basis van de nieuwe wet. Onder voorwaarden is Dordrecht bereid meer asielzoekers op te vangen. De gemeenteraad krijgt nog de gelegenheid wensen en bedenkingen in te brengen.

Nederland heeft te maken met een grote toestroom van asielzoekers, en daardoor een groot tekort aan opvangplaatsen. De situatie in Ter Apel is onaanvaardbaar. Het Rijk heeft een dringend beroep gedaan op de Veiligheidsregio’s en de gemeenten om extra opvangcapaciteit beschikbaar te stellen. Per 1 februari gaat waarschijnlijk een wet in waarin ook een plicht is opgenomen. Later dit jaar wordt bekeken hoeveel aanbod er is, en welke opvangcentra er daadwerkelijk komen.

Taakstelling
Dordrecht neemt nu verantwoordelijkheid door ruimte beschikbaar te stellen voor een AZC met minstens zoveel plaatsen als de gemeentelijke taakstelling. Dat zullen er circa 500 zijn. De gemeente houdt zich aan de eerder afgesproken taakstelling voor woningen voor statushouders, maar ziet weinig mogelijkheden daar nog meer aan te doen. Dit gezien de huidige druk op de sociale huursector en de wachttijden voor andere woningzoekenden.
Daarom wil Dordrecht in het gesprek met de regio over de opgave voor opvang en huisvesting, om te bezien wie welke bijdrage kan leveren.

Voorwaarden
Bovendien verbindt het college een aantal voorwaarden aan zo’n groter AZC, die voor zowel de asielzoekers als de omgeving van belang zijn: een goede bereikbaarheid, aandacht voor duurzaamheid en asielzoekers zouden ruimere mogelijkheden moeten krijgen om betaald werk te doen.

Dordrecht kiest voor een locatie op een bedrijventerrein, welke locatie dat wordt is nog onderwerp van diverse onderzoeken. Dordrecht wil vóór de raadsvergadering van 7 februari de definitieve locatie bekend maken.

Oekraïeners
Ook wil het college eerst zekerheid over de verhuizing van Oekraïeners van kantorencomplex Crown Point naar het naastgelegen Stadskantoor. Als die verhuizing niet door gaat, moet de gemeente eerst op zoek naar vervangende opvangplaatsen.