Informateur Houtman: “Verken coalitie VVD, CDA, D66 en CU in Alblasserdam ” 

52

Alblasserdam -0 Informateur Houtman heeft een aanbeveling gedaan voor de coalitievorming en de formatiefase. De informateur adviseert om te onderzoeken of de partijen VVD, CDA, D66 en CU een nieuw college kunnen vormen. Bij het verkennen van deze coalitiemogelijkheid ontbreken de twee partijen die de meeste stemmen kregen, namelijk de SGP en de PvdA. 

Op woensdag 6 april bracht informateur Houtman een tussentijdse rapportage uit aan het gemeentebestuur. Naast zijn terugkoppeling op de informatiefase en de aanbevelingen voor de coalitievorming, heeft de informateur ook aanbevelingen voor de formatiefase. Zo zegt Houtman: “Ga parallel aan collegevorming beginnen met het opstellen van een coalitiedocument op hoofdlijnen, waarin onderwerpen waarover verschil van mening te verwachten is worden vastgelegd en de marges van verschil in inzicht zichtbaar worden”. Ook stelt hij: “Zie af van een raadsakkoord. Gelet op het feit dat de grote meerderheid insteekt op een coalitieakkoord, is dat vooralsnog niet een logische weg om in te slaan. Investeer in een breed gedragen verantwoordelijkheid voor de koers en de nog te stellen prioriteiten van de gemeente met speciale aandacht voor de omvang van de financiën”. 

Proces 

Het aangaan van gesprekken met de combinatie van de partijen VVD, CDA, D66 en CU is een eerstvolgende stap in deze informatiefase. Als partijen overeenstemming bereiken kan aansluitend geformeerd worden. Als deze overeenstemming niet haalbaar blijkt, zijn er andere werkbare combinaties van partijen denkbaar. 

Profiel informateur 

Op voordracht van de SGP en ondersteund door de overige partijen is Rinus Houtman benoemd tot informateur. De heer Marinus (Rinus) Houtman was lid van Provinciale Staten (1980-2004) gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland (1999-2003), voormalig waarnemend burgemeester van Nieuw-Lekkerland (2007-2012) en Leerdam (2013-2016) en directeur van het Leerpark in Dordrecht (2003-2007). Omdat de heer Houtman ook informateur is in Vijfheerenlanden zal daar in de planning van zijn werkzaamheden in Alblasserdam rekening mee worden gehouden