Financiële ondersteuning vluchtelingen uit Oekraïne in de regio Drechtsteden

53

Door de oorlog zijn veel Oekraïners op de vlucht. In verschillende Europese landen worden deze mensen opgevangen. Ook in de Drechtsteden. Zowel binnen verschillende gemeentelijke opvanglocaties als in gastgezinnen. We ondersteunen hen door te voorzien in de primaire levensbehoeften en door financiële ondersteuning. De Sociale Dienst Drechtsteden gaat, namens de zeven gemeenten in de Drechtsteden, de zogenaamde ‘leefgeldregeling’ uitvoeren. 

Wat houdt de regeling in?
De mensen die uit Oekraïne gevlucht zijn hebben gedurende hun tijdelijk verblijf in Nederland recht op een maandelijkse toelage. Dit is gebaseerd op een landelijke regeling, waarin is aangegeven welk bedrag maandelijks betaald wordt voor levensmiddelen, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Het bedrag voor voedsel bedraagt € 205,– per persoon per maand. De hoogte van het bedrag voor kleding en andere persoonlijke uitgaven is: € 55,– per persoon per maand. De hoogte van de wooncomponent voor een volwassene inwonend bij een particulier gastgezin bedraagt € 215,– per maand en voor een minderjarige € 55,– per maand.

Afhankelijk van de mogelijkheden in de gemeentelijke opvangvoorziening kan het leefgeld (gedeeltelijk) ook in natura, zoals voeding, worden uitgekeerd. Zo kan in sommige gemeentelijke opvanglocaties niet zelfstandig worden gekookt; in die gevallen wordt dan voorzien in maaltijdverstrekking (en ontvangt men niet apart nog de voedselcomponent uit het leefgeld).

Peter Heijkoop, voorzitter GR Sociaal: “We hebben te maken met een verschrikkelijke oorlogssituatie. Velen voelen de verantwoordelijkheid om deze vluchtelingen binnen hun mogelijkheden te ondersteunen. Dat is hartverwarmend. Vanuit de gemeenten steunen wij hen, naast de opvang, financieel met leefgeld om te voorzien in hun basisbehoeften, zoals voeding, kleding en persoonlijke verzorging. Omdat het de verwachting is dat de vluchtelingen hier voor langere tijd verblijven, wordt ook ingezet op werk, scholing en ondersteuning. Zodat zij zo snel mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving. Daar hebben zij zelf ook behoefte aan blijkt uit de vragen die we van hen krijgen.”

Mobiel team
Een team gaat naar de opvanglocaties om mensen te ondersteunen met het aanvragen van de leefgeldregeling. Dit team is op de verschillende opvanglocaties in de Drechtsteden aanwezig. Met de zeven gemeenten worden afspraken gemaakt over de tijdstippen en locaties.
Op basis van een erkend identificatiebewijs, inschrijving in de basisregistratie (BRP) en een in Europa geldige bankrekening, kan de leefgeldregeling worden aangevraagd.

Opvang bij particulier gastgezin
Gevluchte mensen uit Oekraïne worden ook opgevangen in particuliere gastgezinnen. Voor hen geldt dat zij zich kunnen melden bij hun gemeente. De gemeente gaat na of een inschrijving in de basisregistratie (BRP) aanwezig is, vraagt deze indien nodig aan en geeft informatie over de leefgeldregeling.

Meer informatie
Informatie over het hoe en wat van de leefgeldregeling is te vinden op de website van de sociale dienst: www.socialedienstdrechtsteden.nl/leefgeld. U vindt daar ook een overzicht veelgestelde vragen met antwoorden.