Nieuwe gemeenteraad van Zwijndrecht geïnstalleerd

48
Gemeenteraad Zwijndrecht 2022 - 2026 - Foto Gemeente Zwijndrecht

Woensdag 30 maart 2022 is de nieuwe gemeenteraad van Zwijndrecht geïnstalleerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal. De raad kent 10 nieuwe raadsleden.


Nieuw is dat de raad besloten heeft het aantal raadscommissieleden te verhogen naar maximaal 3 (voor partijen vanaf 10 personen maximaal 2). De raad benoemde in totaal 19 raadscommissieleden. Deze raadscommissieleden ondersteunen de raadsleden in hun werk. Dit betekent dat ze volledig meedraaien in de fractievergaderingen, in de carrouselvergaderingen en de oriëntatieavonden van de raad.

Raadsprogramma
Tijdens het openbare duidingsgesprek op dinsdag 22 maart zijn de (toekomstige) raadsleden afgelopen week met elkaar in gesprek gegaan over het proces na de verkiezingen. In dit gesprek is de voorkeur uitgesproken voor het schrijven van een nieuw raadsprogramma. De raadsleden waren het er over eens dat input vanuit de samenleving en maatschappelijke partners van groot belang is.
Het huidige raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht’ dient als uitgangspunt. De nieuwe fracties hebben huiswerk meegekregen om input te leveren voor het nieuwe raadsprogramma.

Gemeenteraad
De gemeenteraad bestaat uit de volgende gemeenteraadsleden:
ABZ: Fred Loos (fractievoorzitter),Yvonne Luijcx, Chris Moorman, Arnold de Jong
Karim de Kool, Thomas Loos, Xandrina Barendrecht, Robert Pennings, Hans van Genderen en Nihat Kahveci;
ChristenUnie-SGP: Andries van Gemerden (fractievoorzitter), Liesbeth van Utrecht-Schuurman, Jacob van der Duijn Schouten en Reinier van Hartingsveldt;
VVD: Robert Kreukniet (fractievoorzitter), Daan Spanjersberg en Daniella van der Geer- Verspaandonk;
CDA: Johan Limberger (fractievoorzitter), Tristan Vlok en Niels Florusse;
GroenLinks: Lia Prins (fractievoorzitter) en Patrick Stam;
ZPP: Freek Hartmeijer (fractievoorzitter) en Evelien van der Linden;
PvdA: Gerard Slotema en Hilda Rijnaard
D66: Sabine Schipper (fractievoorzitter).

Raadscommissieleden
De volgende personen zijn raadscommissieleden:
ABZ:
Wil Rietveld;
ChristenUnie-SGP: Laurens Kleinjan, Marleen Willemse-Slobbe en Timo van Houdt;
VVD: Nico Kilsdonk, Ron Bijl en JoAnne van der Est;
CDA: Roderik van Zijderveld en Jos de Kok;
GroenLinks: Esther de Beun;
ZPP: Antoon Tuijl, Alyssa Terlingen en Fred Tameris;
PvdA: Adem Mustafa Negash, André Veth en  Jonna Flikkema;
D66: Cynthia van der Graaf, Frank Trijsburg en Dana Gooijer-Vreugdenhil.