‘Vergeet nooit het Water’ is een schot in de roos

34

Het herdenkingsboekje ‘Vergeet nooit het Water’ van Hollandse Delta vindt gretig aftrek. Bijna 5.000 mensen hebben dit boekje van het waterschap al besteld. Deze week krijgen zij een exemplaar toegezonden. 

Inwoners uit Zuidland, Puttershoek, Oude-Tonge, Dordrecht en Hoogvliet vertellen over de Watersnoodramp van 1953. Hun verhalen staan symbool voor iedereen die de Ramp heeft meegemaakt. „In deze verhalen vinden wij onze opdracht voor de toekomst”, zegt dijkgraaf Jan Bonjer. 

Deltaplan

Na 1953 is het Deltaplan uitgevoerd. Dijken werden versterkt en zeearmen afgesloten. De overstromingen in de jaren negentig leidde tot het programma Ruimte voor de Rivier. Zo ontstond er meer ruimte voor het bergen van water, als de rivieren buiten hun oevers treden.

Klimaatverandering

Anno 2022 moet het waterschap zich niet alleen wapenen tegen wateroverlast, maar ook tegen overstromingen en watertekorten. „Alleen dan houden we onze Hollandse Delta veilig en leefbaar, nu en in de toekomst.”

‘Vergeet nooit het Water’ is tot 15 februari gratis te bestellen via de website van waterschap Hollandse Delta: Watersnoodramp – WSHD (digimags.nl)