Start groot onderhoud fietspad Merwedebrug Papendrecht, Gratis fietspont gooit trossen los

31
Foto RWS

Maandag 31 januari  is het groot onderhoud aan het fietspad van de Merwedebrug bij Papendrecht gestart. Tijdens de afsluiting van het fietspad vaart er doordeweeks vanaf 6.15 uur tot 18.00 uur elk half uur een gratis veerpont tussen Dordrecht en Papendrecht. Met deze gratis veerpont probeert Rijkswaterstaat de vertraging voor (brom)fietsers zo beperkt mogelijk te houden. Op zaterdag vaart de pont tussen 8.00 uur en 18.00 uur. De eerste ochtend dat de pont voer is goed verlopen. Wethouder Rik van der Linden van Dordrecht nam de proef op de som en pakte de pont naar de overkant waar hij zijn collega-wethouder Kees de Ruijter van Papendrecht trof. Samen gingen zij het gesprek aan met de eerste gebruikers op de pont en bij de koffiekar.

Rik van der Linden, wethouder gemeente Dordrecht:

“Ik ben blij dat de veerpont er is. En belangrijker: uit de reacties merk ik dat dat voor veel Dordtenaren geldt. Natuurlijk zit niemand te wachten op een langdurige afsluiting en extra reistijd, maar dat is helaas onvermijdelijk. Het fietspad moet nu eenmaal dringend aangepakt worden. Voor de meeste fietsers is deze gratis veerpont een goede oplossing. Bijvoorbeeld voor de vele scholieren die in Dordrecht naar school gaan. Voor de veiligheid hebben wij aan de Dordtse kant op de Kerkeplaat tijdelijk een vrijliggend fietspad aangebracht. Ik maakte vanmorgen mijn eerste oversteek en dat ging prima. Het is prettig dat fietsers met deze pont nu een extra alternatief hebben, naast de waterbus en de Baanhoekbrug.”

Kees de Ruijter, wethouder gemeente Papendrecht:

“Wij hebben ons als gemeente ervoor ingespannen dat er gedurende de werkzaamheden een gratis alternatief is voor de gebruikers van het fietspad. Het is mooi dat deze pontverbinding er nu is.”

Bart Keunen, districtshoofd Rijkswaterstaat:

‘Het fietspad op de Merwedebrug bij Papendrecht is hard toe aan een grote opknapbeurt maar dat heeft wel veel  impact op de (brom)fietsers die dagelijks naar werk of school moeten. Ik ben dan ook heel blij dat het samen met onze partners uit de omgeving is gelukt om de hinder zoveel mogelijk te beperken door een gratis pont aan te bieden.

De komende jaren blijven we werken aan vernieuwing van de bestaande infrastructuur. We hebben als Rijkswaterstaat een grote opgave om oude bruggen, tunnels en viaducten uit de vorige eeuw te vervangen of renoveren. Zo staan voor de regio Drechtsteden de renovatie van de Merwedebrug zelf nog op de planning evenals de stadsbrug Dordt, de brug over de Noord en de Drechttunnel.’

Alternatieven

Er zijn voor (brom)fietsers verschillende alternatieve routes:

  • Gratis pont tussen Huys de Merwede Papendrecht en Dordrecht Kerkeplaat (ruïne Huis te Merwede).
  • De reguliere waterbus lijn 22 tussen Papendrecht en Dordrecht.
  • Omfietsen via de Baanhoekbrug.
  • Qbuzz lijn 4 en lijn 416

Hoe blijf ik op de hoogte?

Algemene informatie over de omleidingsroutes voor fietsers is te vinden op de website van Ways2Go: https://ways2go.nl/nl/werk-aan-de-weg/merwedebrug/ of viawww.N3werkzaamheden.nl.

De veerverbinding wordt uitgevoerd door Riveer, in opdracht van Rijkswaterstaat. Voor actuele informatie over de tijdelijke pontverbinding kunnen (brom)fietsers een app gebruiken: de Riveer app. Deze is gratis te downloaden via de Apple Store of Google Play. Hier is ook de dienstregeling te vinden. De app stuurt een pushbericht als de vaartijden van de pont veranderen of als de pont vanwege slechte weersomstandigheden tijdelijk niet kan varen. Ook op de website van Riveer is meer informatie te vinden.

 

Werkzaamheden aan de brug

Aannemer Hollandia Services vervangt in opdracht van Rijkswaterstaat de oude houten balken voor nieuwe balken en brengt een nieuwe verflaag aan op de stalen oplegpunten die vrijkomen bij het verwijderen van de oude balken. De nieuwe houten balken worden tenslotte voorzien van een rode asfaltlaag. De werkzaamheden vinden alleen plaats aan het fietspad, niet op de weg.

Er wordt gedurende 3 maanden gewerkt vanaf een ponton op het water. Hollandia Services heeft voor dit project  een projectpagina aangemaakt in De BouwApp. Deze app is gratis te downloaden via de Apple Store (iOs) of Google Play (Android). Wie zich aanmeldt in deze app voor “Vervanging fietspad Papendrechtsebrug” blijft op de hoogte van de bouwwerkzaamheden en de planning.

 

Stremming scheepvaart De onderhoudswerkzaamheden starten met het fietspad op de basculebrug. Hierdoor wordt de brug niet bediend voor de hoge scheepvaart van maandag31 januari 2022 tot en met

zondag 27 februari 2022.

Er zijn steeds twee onderdoorvaartopeningen voor lage scheepvaart beschikbaar. Gedurende deze periode geldt er een hoogte- en breedte beperking. De scheepvaart wordt o.a. geïnformeerd via de berichten aan de scheepvaart (BAS-bericht).