Oproep gemeenteraad Hardinxveld-Giessendam: verruim openstellingsmogelijkheden niet-essentiële winkels

21

Hardinxveld-Giessendam – Alle fracties uit de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam maken zich veel zorgen over de gevolgen van de huidige harde lockdown voor de lokale ondernemers. Daarom hebben ze een brief geschreven aan de voorzitter van de Veiligheidsregio met de vraag een dringend signaal af te geven bij het kabinet.

In de brief wordt gevraagd om de lokale ondernemers die op dit moment zwaar getroffen worden door de gevolgen van de lockdown tegemoet te komen. De gemeenteraad dringt aan op versoepelingen zodat meer winkels op een veilige manier de deur weer kunnen openen en ook wordt aandacht gevraagd voor lokaal maatwerk zodat de kappers, horeca, andere vormen van dienstverlening, sport en cultuur en het verenigingsleven ook weer op verantwoorde wijze open en opgestart kunnen worden.

De gemeenteraad is van mening dat bij het leren leven met het virus, het ook voor deze sectoren nodig is om snel en blijvend maatwerk te bieden. De raad is niet alleen bezorgd door de persoonlijke schadelijke (economische, financiële en emotionele) effecten die de lockdown voor deze groepen heeft maar maakt zich ook zorgen over de leefbaarheid van het dorp en de gevolgen voor het lokaal winkelaanbod.

De brief van de gemeenteraad (pdf, 90,66 kB)