Commissie naamgeving in Papendrecht gestart

37
Van links naar rechts: Richard Knauff, Wim de Leur (voorzitter), Rein Punselie, Danielle Wijnen (gemeente) , Henk Molenaar (gemeente), Pieter van Wijngaarden, Edgar Zaagsma (ambtelijk secretaris), Niels van Heteren, Frans van der Veere en Cees Lub

PAPENDRECHT – Wie weten beter welke namen het beste passen bij de straten, wijken en buurten van Papendrecht? Dat zijn natuurlijk de Papendrechters zelf. Om die reden is er een commissie ingesteld met leden uit Papendrecht die veel kennis hebben van de identiteit en geschiedenis van ons dorp.

Wat doet een commissie naamgeving? De commissie Naamgeving mag gevraagd en ongevraagd advies geven over het gebruik en de keuze van namen voor de openbare ruimtes in de gemeente. Denk aan namen voor pleinen, straten, wegen, wijken, buurten, bruggen, plantsoenen en ligplaatsen.
“Naamgeving binnen de openbare ruimte is tegenwoordig maar al te vaak een gevoelige materie, die gemakkelijk emoties oproept. Ik zie er naar uit om dat proces in goede banen te leiden, aldus Wim de Leur, voorzitter van de commissie. Hij is blij met de diversiteit aan ervaring en expertise onder de commissieleden. De Commissie Naamgeving is donderdag 6 januari voor het eerst bij elkaar gekomen.

Nieuwe wijkindeling
Er ligt meteen een belangrijke taak voor de nieuwe commissie. Op dit moment voldoet de gemeente namelijk niet aan de richtlijnen vanuit het CBS. Dit komt doordat de gemeente Papendrecht op dit moment officieel bestaat uit 1 wijk met 8 buurten. Landelijke rapportages, waaronder die van het CBS, gaan op wijkniveau en daarom is er in Papendrecht alleen grofmazige rapportage van cijfers mogelijk. Kortom, de gemeente moet aan de slag met het onderscheiden van een aantal wijken. Daarom gaat Papendrecht naar een indeling met 9 wijken. Deze 9 wijken kunnen vervolgens weer opgeknipt worden in een aantal buurten. Voor al deze wijken en buurten moeten in het eerste kwartaal (nieuwe) namen bedacht worden. Met deze indeling wordt het straks beter mogelijk om per wijk onderzoek te doen naar de stand van allerlei maatschappelijke vraagstukken, denk aan armoede, klimaat en verkeersveiligheid.

Tips zijn welkom
Wilt u in contact komen met de commissie naamgeving? De vergaderingen en verslagen zijn openbaar. Tips en suggesties zijn altijd welkom. Neem contact op via de ambtelijk secretaris: Edgar Zaagsma, e-mail: EG.Zaagsma@Papendrecht.nl