Dordrecht pakt straatintimidatie aan

28

Steeds vaker komen bij de gemeente Dordrecht signalen binnen van inwoners die geconfronteerd worden met straatintimidatie. Het kan dan gaan om seksueel getinte opmerkingen, in het nauw gedreven worden of ongewenste aanrakingen. De gemeente Dordrecht wil met de aanpak Straatintimidatie 2021-2022 de overlast van (seksuele) straatintimidatie voorkomen en aanpakken. Ook wil de gemeente duidelijk maken dat dit soort gedrag niet normaal is en dat iedereen het recht heeft veilig over straat te kunnen lopen.

De gemeente kan dit niet alleen. Samen met partners wordt ingezet op het bewust worden van dit probleem. Scholen krijgen themabijeenkomsten en workshops aangeboden. Er komen netwerkbijeenkomsten met professionals en vrijwilligers. Allemaal met het doel om de weerbaarheid bij slachtoffers te vergroten, betere voorlichting te kunnen geven en signalen te herkennen. Maar ook (potentiële) plegers van straatintimidatie worden geconfronteerd met hun onaanvaardbare gedrag

Publiekscampagne
Met een publiekscampagne, begin 2022, wil de gemeente de plegers rechtstreeks aanspreken op hun gedrag en confronteren met de impact die dat heeft bij de slachtoffers. De gemeente werkt aan een app naar Rotterdams voorbeeld waarmee beter zicht wordt verkregen op het fenomeen straatintimidatie en de plekken waar dit plaats vindt.

Burgemeester Wouter Kolff: ‘Seksuele uitlatingen of andere gedragingen die beledigend, kwetsend, dreigend of belemmerend zijn en het gevoel van veiligheid en vrijheid negatief beïnvloeden moeten we niet accepteren. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in onze stad. Ben je uitgescholden vanwege je geloof of kleding en durf je daarom niet meer door bepaalde delen van de stad of naar een zwembad? In Dordrecht accepteren we geen enkele vorm van straatintimidatie.’

Onderzoek
De gemeente heeft het Onderzoekscentrum Drechtsteden gevraagd de aard en omvang van straatintimidatie in Dordrecht in kaart te brengen. De resultaten worden eind dit jaar verwacht en worden, als dat nodig is, verwerkt in de verdere aanpak.