Burgemeester sluit woning vanwege onvergund sekswerk aan de Witte de Withstraat in Dordrecht

103
Foto Pixabay

Burgemeester Wouter Kolff heeft een woning in de Witte de Withstraat voor 3 maanden gesloten. In de woning zijn na een controle twee sekswerkers aangetroffen die werkten zonder de benodigde vergunning. De burgemeester heeft de woning direct gesloten.

De woning was volledig ingericht als seksbedrijf. Het is verboden zonder vergunning een woning in gebruik te nemen als seksbedrijf of daarvoor beschikbaar te stellen. De woning wordt bovendien onttrokken aan de woningmarkt. De woning is direct door de burgemeester gesloten om de overtreding en overlast te stoppen, de openbare orde te herstellen, de loop op het pand weg te nemen, herhaling te voorkomen en het signaal af te geven dat dit niet wordt getolereerd.

Samenwerking

Om mogelijke mensenhandel aan te pakken, is een regionaal controle team mensenhandel (RCTM) van start gegaan. Dit is een samenwerking tussen onder andere politie, gemeenten en het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team RIEC Politie Eenheid Rotterdam. Burgemeester Kolff over deze manier van samenwerken: ‘Het speciaal opgeleide team van professionals is alert op signalen van mensenhandel. Zij houden toezicht op de meest kwetsbare branches. Als er tijdens de controle overtredingen of strafbare feiten worden geconstateerd, wordt hiertegen opgetreden. Voor slachtoffers of bij vermoedens daarvan wordt er hulp en zorg aangeboden. Het team is hierin een verbindende schakel.’ Ook deze sluiting is het resultaat van deze manier van samenwerken.

Veilige werkplek
Sekswerk is een legaal beroep. Kolff: ‘Onvergunde seksbedrijven zijn echter verboden, daarin werken kent risico’s en maakt sekswerkers kwetsbaar voor geweld en misstanden. Het is belangrijk dat sekswerkers veilig hun werk kunnen doen, hun weerbaarheid vergroten en dat zij de weg naar hulp- en zorg weten te vinden en daar gebruik van durven maken als ze daar behoefte aan hebben.’

Melden helpt
Sekswerkers kunnen zich laten informeren door een ervaringsdeskundige bij Door 2 Door in Rotterdam, een laagdrempelig informatiecentrum op initiatief van Stichting Humanitas: https://door2doorrotterdam.nl.

Inwoners die overlast ervaren door vermoedelijk een onvergund seksbedrijf of seksuele uitbuiting, kunnen contact opnemen met de politie. Dat kan via het telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem door te bellen naar 0800 – 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.