Resultaten Najaarsnota 2021 van Hardinxveld-Giessendam zijn positief

17
Foto Pixabay

Hardinxveld-Giessendam – De najaarsnota geeft een tussenstand van het lopende jaar en bevat bijstellingen op het verwachte resultaat 2021. Het resultaat voor de najaarsnota bedroeg ca. € 775.000 positief. De bijstellingen in de najaarsnota zijn ca € 480.000 nadelig en leiden daardoor tot een verwacht resultaat van ca € 295.000 positief. 

Deze nadelige effecten zijn deels terug te voeren door een extra bijdrage aan jeugdzaken en een terugval van leges op bijvoorbeeld reisdocumenten en opbrengsten van zwembad De Duikelaar. 

Daarnaast vallen door externe omstandigheden kosten hoger uit of opbrengsten lager uit. Hierbij kan gedacht worden aan het stilleggen van de werkzaamheden in de haven vanwege flora & fauna en de verwachte stijging van de kosten jeugdzorg. Laatstgenoemde resulteert in een nadeel van € 500.000. 

Alles bij elkaar is er nog steeds sprake van een verwacht positief resultaat. 

Wethouder Boerman tot slot: “Ondanks deze genoemde ontwikkelingen, die een negatieve invloed hebben op het verwachte resultaat 2021, ben ik zeer tevreden dat we met deze najaarsnota 2021 het jaar 2021 naar verwachting met een positief resultaat kunnen gaan afsluiten”.