Doorontwikkeling op voormalig Nedstaal-terrein in Alblasserdam

276
Foto PR

Op woensdag 15 september jl. zijn, in het bijzijn van gemeente Alblasserdam en ROM-D (Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechsteden), overeenkomsten gesloten tussen de SVE Group, als eigenaar van het voormalige Nedstaalterrein, en FNsteel, als belangrijke gebruiker/huurder van een groot deel van het voormalige Nedstaalterrein. Er zijn daarin ook afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van het bedrijfscomplex. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol gespeeld. 

Doorontwikkeling 

Het bedrijfscomplex zal de komende jaren aanzienlijk veranderen. De doorontwikkeling maakt FNsteel klaar voor de toekomst en draagt ook bij het realiseren van de regionale groeiambities zoals het bieden van extra werkgelegenheid en het verbeteren van de uitstraling van onze oevers. In het plan van de doorontwikkeling maken oude gebouwen plaats voor nieuwe, wordt asbest gesaneerd en heeft duurzaamheid de aandacht. 

Nieuw faciliteiten 

Ook worden er nieuwe faciliteiten gerealiseerd. Die zijn vooral van logistieke aard, waarbij met name de opslagfaciliteiten nieuw worden ingericht. Deze ontwikkelingen maken het voor FNsteel mogelijk verbeteringen te realiseren ten aanzien van werkomstandigheden, kwaliteit en efficiency. 

De publieke betrokkenheid vanuit de gemeente Alblasserdam en ROM-D heeft een positieve bijdrage gehad op het proces om tot afspraken te komen.